De Westhoeve

Op de voormalige locatie van het Vakcollege en daarvoor LTS de Westhoeve, op de hoek van de Reitse Hoevenstraat en de Lage Witsiebaan, gaat Tiwos 88 sociale huurappartementen realiseren. De appartementen zijn bedoeld voor 1- en 2-persoonshuishoudens met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. De appartementen krijgen een huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens.

Ontwerp
Het complex bestaat uit twee bouwblokken met drie tot vijf woonlagen. De bouwblokken worden gesitueerd rondom een centraal binnen terrein. Aan de buitenzijde van de locatie komt een openbare straat waaraan parkeerplaatsen komen te liggen.

Planning
Naar verwachting wordt gestart met de bouw na de zomer van 2019 en worden de appartementen medio 2020 opgeleverd. ‎

Interesse in een appartement? Houd de website www.woninginzicht.nl in de gaten.