Rosmolen

In Rosmolen zijn 240 woningen gesloopt om plaats te maken voor een ‎nieuwe buurt. Er komen 107 nieuwe sociale huurwoningen, 10 gerenoveerde huurwoningen en 42 ‎koopwoningen van Tiwos en WonenBreburg. De toekomstige bewoners dachten in een ‎bewonersgroep mee over hun woonomgeving en hun woningen.‎ In het voorjaar van 2016 startte Tiwos met de nieuwbouw, begin 2017 zijn de woningen opgeleverd.

Rosmolen wordt anders
Rosmolen wordt geen anonieme standaard nieuwbouwwijk.‎ In het nieuwe Rosmolen kennen de buren ‎elkaar en nemen met elkaar de verantwoordelijkheid om er ‎een leuke buurt van te maken. Daarom ‎wordt vanaf het begin gezocht naar mensen die hier ook ‎zo over denken en die bereid zijn om mee te ‎doen. Dat sluit goed aan bij de wens van de gemeente ‎Tilburg om buurten van elkaar te laten ‎verschillen zodat je kunt wonen naar je eigen smaak.‎

impressie HUUR Jacob van Oudenhovenstraat

Ruime woonwijk ‎
Rosmolen bestond uit veel kleine woningen in ‎smalle straten. De woningen voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, renoveren was bij de ‎meeste woningen geen optie meer. Omdat er bijna geen groen was en weinig ruimte om te spelen ‎is helemaal opnieuw naar de buurt gekeken. Door woningen te slopen en er minder ‎nieuwbouwwoningen voor terug te bouwen ontstaat er ruimte in de buurt om te wonen en elkaar te ‎ontmoeten.

Bewonersgroep
Onderzoeksbureau Smart Agent onderzocht wat voor soort mensen graag in Rosmolen wonen. Het ‎zijn ruimdenkende mensen die houden van prettige sociale contacten en die gezamenlijke ‎verantwoordelijkheid dragen voor het woonplezier in een buurt. Judith van Enckevort, ‎gebiedsregisseur Tiwos: ‘Die verantwoordelijkheid is vanaf het begin toegepast in de ‎bewonersgroep, waar ze samen met andere (toekomstige) buurtbewoners, huurders en kopers ‎meedenken over de invulling en uitstraling van de buurt.

Planning nieuwbouw
De nieuwbouw in Rosmolen gebeurt in twee fases. Tiwos startte in het voorjaar van 2016 met de nieuwbouw en leverde haar woningen begin 2017 op. WonenBreburg gaat begin 2017 bouwen.‎

Kijk voor meer informatie over Rosmolen op de Facebookpagina of website.