Heb je zonnepanelen aangevraagd? Het is erg druk met de aanvragen, houd rekening met een wachttijd van minimaal 7 maanden.

HBO-Tiwos zoekt versterking!

04-04-2017

De huurdersbelangenorganisatie van Tiwos zoekt drie nieuwe bestuursleden

Als lid van het HBO-bestuur overlegt u namens de huurders met de directie van Tiwos en adviseert u over beleid, beheer en uitvoering. U stimuleert en begeleidt huurders bij het oprichten van een bewonerscommissie en adviseert en ondersteunt bewonerscommissies bij de uitvoering van hun taken. Naast de maandelijkse bestuursvergadering overlegt u ieder kwartaal met de directie van Tiwos en woont u diverse thema- en/of informatieavonden bij.

Bent u?

  • huurder van Tiwos (vereiste)
  • een teamspeler
  • betrokken bij huurderszaken
  • bereid om cursussen te volgen

Dan hopen wij van harte dat u reageert op deze vacature. Wij bieden u de mogelijkheid om namens de huurders van Tiwos invloed uit te oefenen op het beleid van Tiwos. Daarnaast zijn er ontplooiingsmogelijkheden via cursussen en ontvangt u een presentie-/onkostenvergoeding.

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar hbo@tiwos.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Frans Schotel, voorzitter HBO
via telefoonnummer (013) 536 37 64.