Afstand tot de arbeidsmarkt

Tiwos en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In ons beleidsplan “Echt contact” zeggen we het volgende:‎

‎“Als mens/sociaal wezen is het belangrijk om deel uit te maken van een ‎gemeenschap, mee te kunnen doen en vooruit te kunnen komen in de maatschappij”.‎

We geven hier als Tiwos onder andere invulling aan door ons als organisatie en als ‎werkgever in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen ‎mensen uit deze doelgroep kansen bieden en dat doen we door bij een aantal ‎vacatures gericht in deze doelgroep te werven en door werkervaringsplaatsen aan te ‎bieden aan mensen die werkritme en ervaring willen opdoen. ‎

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)‎
Onze inspanning bij het bieden van werkgelegenheid of werkervaring voor mensen ‎met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt sinds 2013 door PSO beoordeeld. Tiwos ‎is dit jaar voor de 3e keer gecertificeerd op Trede 2 van de Prestatieladder Socialer ‎Ondernemen (zie toelichting hieronder). Iedere twee jaar wordt door een auditor ‎vastgesteld welke trede op Tiwos van toepassing is.
Zie ook de website van PSO: www.pso-nederland.nl

‎Van de PSO website:
Trede 2: erkenning van organisaties die bovengemiddeld presteren in het bieden van ‎werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep
Uw organisatie presteert meer dan bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan ‎de PSO-doelgroep. Dit betekent dat u aan meer personen uit de PSO-doelgroep ‎werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Uw organisatie voldoet ‎ook aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ‎ontwikkeling en begeleiding. Minimaal 20% van de sociale bijdrage wordt gerealiseerd in uw ‎eigen organisatie. De tredestatus is twee jaar geldig.‎

Social return
Naast werkgever zijn we ook opdrachtgever, we werken met veel ‎aannemersbedrijven en andere leveranciers samen. Bij grote opdrachten is social ‎return een verplichting voor de aannemer/leverancier. Social return houdt in dat ‎leveranciers een deel van de opdracht die ze voor Tiwos uitvoeren, gebruiken om ‎mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De gemeente ‎Tilburg helpt Tiwos hierbij door geschikte mensen aan te dragen of te helpen met ‎het passend maken van een functie. Zie ook de website voor meer informatie en ‎inspirerende filmpjes : www.socialreturnregiotilburg.nl

Het Ondernemersakkoord
Midden-Brabant wil nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio ‎blijven. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen ‎afspraken over een aanpak die leidt tot meer banen voor mensen die op dit moment ‎moeilijk aan werk komen. Deze afspraken liggen vast in het OndernemersAkkoord.‎
Met het OndernemersAkkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en ‎onderwijsinstellingen samen werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare ‎positie op de arbeidsmarkt. In de regio Midden-Brabant zijn er simpelweg nog te veel ‎mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen, onder wie mensen met een ‎beperking, jongeren zonder diploma of startkwalificatie en vijftigplussers.

Tiwos is één van de aangesloten partners in dit akkoord dat is gesloten tussen zo’n ‎‎80 regionale werkgevers en de Gemeente Tilburg.‎
Het OndernemersAkkoord heeft twee doelen:‎
• Meer kansen creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de ‎arbeidsmarkt, zodat Midden Brabant een aantrekkelijke regio blijft voor ‎‎(nieuwe) ondernemers.‎
• Een bijdrage leveren aan, het op het juiste moment en in de juiste aantallen ‎beschikbaar hebben van mensen met de juiste vaardigheden, zodat bedrijven ‎hun bedrijvigheid kunnen blijven ontwikkelen.‎
Meer informatie en inspiratie:‎ www.ondernemersakkoord.nl