Ons kantoor is vanwege het coronavirus gesloten. Wij zijn bereikbaar via: 013-5490890 en email@tiwos.nl

Ga ik door de warmtewet meer betalen?

U betaalt voor de warmte die u verbruikt hebt, de vaste kosten en de kosten voor het kunnen meten van dit verbruik.

Voor de jaarafrekening kijkt Tiwos naar de werkelijk gemaakte kosten voor warmte en toetst deze aan het maximale tarief dat de ACM bepaald heeft. Wij mogen niet meer in rekening brengen dan dit maximale tarief.

De tarieven voor 2019
De tarieven voor 2019 zijn op dit moment nog niet bekend. In januari 2019 ontvangen bewoners waar Tiwos warmte levert, het tarievenblad waarop de tarieven staan die Tiwos in 2019 hanteert.