Geldt de warmtewet ook voor stadsverwarming?

Tiwos verhuurt woningen die gebruik maken van stadsverwarming, zoals in de Reeshof. De woningen krijgen warmte van Ennatuurlijk B.V. Ook zij moeten zich als warmteleverancier aan de warmtewet houden. Dus ook hier geldt dat het GJ tarief beneden het maximum tarief moet blijven, dat een vastrecht en een bedrag voor meetkosten beneden het maximum in rekening mag worden gebracht en dat er een redelijk bedrag voor de warmtewisselaar mag worden doorberekend. Meer informatie hierover vindt u op de website www.ennatuurlijk.nl