Verandert mijn huurcontract door de warmtewet?

De Warmtewet verplicht Tiwos om de leveringsvoorwaarden vast te leggen in een leveringsovereenkomst. In de Warmtewet is opgenomen welke zaken in deze overeenkomst moeten staan. U krijgt daarom vanaf 2014 een aanvulling op uw huurcontract.