Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Baron

Baron (voorbereiding)

Magis ontwikkelt op deze locatie een complex van in totaal 252 woningen. Tiwos neemt hiervan 38 sociale huur appartementen in bezit. De verwachtte oplevering is begin 2026.