Organogram

Bij Tiwos werken we nauw samen met bewoners aan een thuis in een vitale ‎buurt. We vinden ‘Echt contact’ erg belangrijk, zowel intern met elkaar als ‎extern met onze netwerkpartners en bewoners. Onze manier van werken laat zich ‎het beste omschrijven als sociaal, dichtbij en gedreven. Van al onze medewerkers ‎verwachten we dat ze samenwerken, over inlevingsvermogen beschikken en ‎verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.‎ Er werken bij Tiwos ongeveer 90 medewerkers met een directeur/bestuurder als ‎eindverantwoordelijke. ‎

We kennen bij Tiwos de volgende teams:‎

Gebiedsteams

In de gebiedsteams werken collega’s die samen verantwoordelijk zijn voor de ‎contacten met bewoners en netwerkpartners in een bepaald gebied. Dat zijn o.a. onze ‎makelaars, (mutatie)opzichters, vakmannen, buurtbeheerders, leefbaarheidsconsulenten en gebiedsmanagers.‎

Serviceteam

Het serviceteam draagt er aan bij dat iedereen die Tiwos bezoekt of belt, of die bij ‎Tiwos werkt, zich welkom en geholpen voelt. Hier werken o.a. onze medewerkers ‎serviceteam die alle binnenkomende telefoontjes beantwoorden, onze ‎secretariaatsmedewerkers en onze facilitaire medewerkers.‎

Team Vastgoed

Op deze afdeling werken we aan het bouwen, verbeteren en onderhouden van onze woningen.

Team Financiën & Informatie

De collega’s op deze afdeling zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid, de administratie, registratie, ICT en informatisering.

Team advies en ontwikkeling

In dit team werken we aan beleidsontwikkeling en –advisering op het gebied van ‎wonen en de communicatie met onze huurders en collega’s. Ook HR advies en ‎beleid is hier ondergebracht. ‎
Het team ondersteunt en initieert op verschillende terreinen de doorontwikkeling ‎van onze organisatie.‎

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 onafhankelijke leden, waarvan twee leden namens de huurders zitting hebben. De Raad van Commissarissen beoordeelt en geeft o.a. goedkeuring aan de begroting en het jaarverslag. De Raad van Commissarissen legt uitgebreid verantwoording af over de onderwerpen van toezicht en gesprek. De Raad van Commissarissen van Tiwos bestaat met ingang van 14 april 2021 uit de volgende leden:

Sander van Bodegraven (voorzitter)
Dietlinde van Wezel (namens de huurders)
Mary Fiers (namens de huurders)
Jos de Groot
Robèrt Gradus
Ellen Schellekens