In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Organogram

Bij Tiwos werken we nauw samen met bewoners aan een thuis in een vitale ‎buurt. We vinden ‘Echt contact’ erg belangrijk, zowel intern met elkaar als ‎extern met onze netwerkpartners en bewoners. Onze manier van werken laat zich ‎het beste omschrijven als sociaal, dichtbij en gedreven. Van al onze medewerkers ‎verwachten we dat ze samenwerken, over inlevingsvermogen beschikken en ‎verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.‎ Er werken bij Tiwos ongeveer 90 medewerkers met een directeur/bestuurder als ‎eindverantwoordelijke. ‎

Organogram
Hoe deze organisatierichting eruit ziet in een organogram zie je hieronder.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 onafhankelijke leden, waarvan twee leden namens de huurders zitting hebben. De Raad van Commissarissen beoordeelt en geeft o.a. goedkeuring aan de begroting en het jaarverslag. De Raad van Commissarissen legt uitgebreid verantwoording af over de onderwerpen van toezicht en gesprek. De Raad van Commissarissen van Tiwos bestaat met ingang van 14 april 2021 uit de volgende leden:

Sander van Bodegraven (voorzitter)
Dietlinde van Wezel (namens de huurders)
Mary Fiers (namens de huurders)
Jos de Groot
Robèrt Gradus
Ellen Schellekens