Disclaimer

Disclaimer
Het openen en doorbladeren van de website van Tiwos, Tilburgse Woonstichting gevestigd te Tilburg of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven voorwaarden. Tiwos behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

  • Tiwos spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie tijdelijk niet actueel is.
  • Tiwos kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de weblinks.
  • Aan de inhoud van de site kunt u geen rechten ontlenen.
  • Tiwos is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina of weblinks te kunnen raadplegen.
  • Deze website wordt beschermd door copyright en is het exclusieve eigendom van de Tiwos.
  • Tiwos stemt toe dat u de Tiwos-website op uw computer doorneemt of kopieën van deze pagina’s afdrukt voor uw persoonlijk gebruik. Overige reproductie, overdracht of verdeling van het geheel of een deel van de informatie, illustraties en de broncode op de website is verboden tenzij Tiwos u vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • Door ons per e-mail gegevens te bezorgen, verplicht u zich tot alle redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens u de e-mail naar Tiwos verstuurt.
  • U stemt ermee in dat Tiwos uw contactgegevens registreert voor toekomstige communicatiedoeleinden.
  • Tiwos mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Tiwos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.