Noordhoekring

Tiwos onderzoekt momenteel de mogelijkheden om op de hoek van de Noordhoekring en Laagstraat vijf eengezinswoningen en 22 appartementen in hout te realiseren. Om de nieuwbouw mogelijk te maken worden de 11 woningen op de hoek van de Noordhoekring en Laagstraat gesloopt. Deze woningen voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. De woningen zijn slecht geïsoleerd en verouderd en het kost te veel geld om de woningen weer te laten voldoen aan de huidige kwaliteitseisen.

Planning:
– sloop december 2022