Doorstromen

We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning en uw buurt. Is dit niet het geval en ‎wilt u verhuizen? Dan is doorstromen naar een andere gelijkwaardige of kleinere ‎woning, in ‎eventueel een andere buurt, misschien interessant voor u. Hieronder leest u of ‎‎’doorstromen’ een ‎optie is voor u en hoe het in zijn werk gaat. ‎

Wie kunnen er allemaal doorstromen?

In principe kan iedereen die bij Tiwos een woning huurt doorstromen naar een andere woning van ‎Tiwos. Voorwaarde is dat de woning even groot of kleiner is dan uw huidige woning. Verder moet u ‎ingeschreven staan bij Woning in Zicht, u mag geen huurachterstand hebben, u mag geen overlast ‎veroorzaakt hebben en uw gezinsinkomen moet passen bij de netto huurprijs ‎van de nieuwe ‎woning. ‎

In onderstaand schema staan de doorstroommogelijkheden.‎

Verandert de huur na doorstromen?

Als u verhuist naar een andere woning kan het zijn dat u meer of minder huur gaat betalen. Dit is ‎afhankelijk van de woning waar u naartoe verhuist.‎

Voor huurders van 65 jaar en ouder die willen doorstromen van een eengezinswoning naar een ‎etagewoning heeft Tiwos een aantrekkelijke regeling. U krijgt in het geval dat de huur van de nieuwe ‎woning hoger is dan de huur van de huidige woning, drie jaar de tijd om aan de nieuwe huur te ‎wennen. De huur wordt in drie jaar stapsgewijs verhoogd tot het bedrag van de nieuwe huur is ‎bereikt.‎ Uiteraard moet uw gezinsinkomen passen bij de huurprijs van de nieuwe woning.

Ik wil doorstromen. Hoe pak ik dat aan?

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Een medewerker van Tiwos neemt binnen 6 werkdagen ‎contact met u op. ‎

Wat gebeurt er als u doorstroom-kandidaat bent?‎

Doorstromen is maatwerk. Als u voldoet aan de voorwaarden voor doorstromen gaan wij op basis ‎van ‎de woonwensen die u aan ons doorgeeft op zoek naar een passende woning binnen ons ‎woningbezit. ‎

Houdt u er rekening mee dat het een tijdje kan duren voordat we een geschikte woning voor u ‎hebben gevonden. Wij hebben geen bestand met woningen om uit te kiezen; het woningaanbod is ‎afhankelijk van wanneer er een woning vrijkomt. Het kan voorkomen dat de woning waar u naar ‎wilt verhuizen, toegewezen wordt aan een andere woningzoekende. Bijvoorbeeld in het geval van ‎‎urgentie. Hierover bestaan afspraken tussen de verschillende corporaties. ‎ Houdt u er verder ‎rekening mee dat woningen die geadverteerd staan op Woning in Zicht niet meer in aanmerking ‎komen voor doorstroming.‎