Doorstromen

We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning en uw buurt. Is dit niet het geval en wilt u verhuizen? Dan is doorstromen naar een andere gelijkwaardige of kleinere ‎woning, in eventueel een andere buurt, misschien interessant voor u. Hieronder leest u wat ‎‎’doorstromen’ precies is en hoe het in zijn werk gaat.‎

Wat is doorstromen?

We spreken van doorstromen als een huurder die nu in een woning van Tiwos woont, wil verhuizen ‎naar een andere woning van Tiwos. Dit kan een woning in een andere buurt zijn, maar deze moet wel ‎gelijkwaardig of kleiner zijn aan de huidige woning. Gelijkwaardig betekent vooral dat de woning qua woningtype ‎gelijk is aan de woning waar de huurder nu woont. In onderstaand schema zijn de mogelijkheden ‎weergegeven.‎

Schema doorstromen

 

Wie kunnen er allemaal doorstromen?

In principe kan iedereen die bij Tiwos een woning huurt doorstromen. Voorwaarden zijn wel dat een ‎huurder ingeschreven staat bij Woning in Zicht, geen huurachterstand heeft, er geen ‎overlastmeldingen op het adres van de huurder zijn en het gezinsinkomen past bij de netto huurprijs ‎van de woning.‎

Verandert de huur na doorstromen?

Als iemand verhuist, wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Het kan dus voorkomen dat de ‎huur verandert en de nieuwe huurprijs bijvoorbeeld hoger is dan de huidige huurprijs.‎

Naar welke woningen kan doorgestroomd worden?

Doorstromen is maatwerk. Als u aangeeft door te willen stromen, gaan wij op basis van uw ‎woonwensen op zoek naar een passende woning binnen ons woningbezit. Houdt u er rekening mee dat dit een tijdje kan duren. ‎Het is namelijk afhankelijk van wanneer er een woning vrijkomt. Vooraf is er dus geen bestand van ‎woningen waar iemand uit kan kiezen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de woning waar u naar wil verhuizen, toegewezen wordt aan een andere woningzoekende. Bijvoorbeeld in het geval van ‎urgentie. Hierover zijn namelijk afspraken gemaakt tussen de corporaties.‎ Houdt u er verder rekening mee dat reeds geadverteerde woningen op Woning in Zicht niet meer in aanmerking komen voor woningruil.

Ik wil doorstromen. Hoe pak ik dat aan?

Als u wilt doorstromen kunt u contact opnemen met Tiwos via telefoonnummer (013) 549 08 90. Als u ‎voldoet aan de voorwaarden, wordt er een afspraak met u gemaakt om uw woonwensen en de ‎verdere gang van zaken te bespreken.‎

Of klik hier om het Doorstroom aanmeldformulier in te vullen.