Heb je zonnepanelen aangevraagd? Het is erg druk met de aanvragen, houd rekening met een wachttijd van minimaal 7 maanden.

Doorstromen

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in je woning en je buurt. Is dit niet het geval en ‎wil je verhuizen? Dan is doorstromen naar een andere gelijkwaardige of kleinere ‎woning, in ‎eventueel een andere buurt, misschien interessant voor je. Hieronder lees je of ‎‎’doorstromen’ een ‎optie voor je is en hoe het in zijn werk gaat. ‎

Wie kunnen er allemaal doorstromen?

In principe kan iedereen die bij Tiwos een woning huurt doorstromen naar een andere woning van ‎Tiwos. Voorwaarde is dat de woning even groot of kleiner is dan je huidige woning. Verder moet je ‎ingeschreven staan bij Woning in Zicht, je mag geen huurachterstand hebben, je mag geen overlast ‎veroorzaakt hebben en je gezinsinkomen moet passen bij de netto huurprijs ‎van de nieuwe ‎woning. ‎

In onderstaand schema staan de doorstroommogelijkheden.‎

Verandert de huur na doorstromen?

Als je verhuist naar een andere woning kan het zijn dat je meer of minder huur gaat betalen. Dit is ‎afhankelijk van de woning waar je naartoe verhuist.‎

Voor huurders van 65 jaar en ouder die willen doorstromen van een eengezinswoning naar een ‎etagewoning heeft Tiwos een aantrekkelijke regeling. Je krijgt in het geval dat de huur van de nieuwe ‎woning hoger is dan de huur van de huidige woning, drie jaar de tijd om aan de nieuwe huur te ‎wennen. De huur wordt in drie jaar stapsgewijs verhoogd tot het bedrag van de nieuwe huur is ‎bereikt.‎ Uiteraard moet je gezinsinkomen passen bij de huurprijs van de nieuwe woning.

Ik wil doorstromen. Hoe pak ik dat aan?

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Een medewerker van Tiwos neemt binnen 6 werkdagen ‎contact met u op. ‎

Wat gebeurt er als je doorstroom-kandidaat bent?‎

Doorstromen is maatwerk. Als je voldoet aan de voorwaarden voor doorstromen gaan wij op basis ‎van ‎de woonwensen die je aan ons doorgeeft op zoek naar een passende woning binnen ons ‎woningbezit. ‎

Houd er rekening mee dat het een tijdje kan duren voordat we een geschikte woning voor je ‎hebben gevonden. Wij hebben geen bestand met woningen om uit te kiezen; het woningaanbod is ‎afhankelijk van wanneer er een woning vrijkomt. Het kan voorkomen dat de woning waar je naar ‎wilt verhuizen, toegewezen wordt aan een andere woningzoekende. Bijvoorbeeld in het geval van ‎‎urgentie. Hierover bestaan afspraken tussen de verschillende corporaties. ‎ Houd er verder ‎rekening mee dat woningen die geadverteerd staan op Woning in Zicht niet meer in aanmerking ‎komen voor doorstroming.‎

Pilot 'Van Groot Naar Beter'

We zien dat veel ouderen wonen in een woning die niet meer aansluit bij hun
woonwensen of mogelijkheden. De woning is bijvoorbeeld te groot, het wordt steeds moeilijker om de trap te nemen of het onderhoud van de tuin is te zwaar.
We merken echter dat de verhuisbereidheid onder ouderen laag is. Verhuizen kan
spannend zijn en ouderen zien er vaak tegenop omdat ze het proces om te verhuizen niet overzien. Hier willen de drie Tilburgse corporaties, de bewonersbelangenorganisatie SBOT en de gemeente Tilburg verandering in brengen. Samen zijn zij daarom de pilot ‘Van Groot Naar Beter’ gestart.

Doorstroming bevorderen
Met de pilot willen de corporaties de doorstroming van ouderen die wonen in een niet passende eengezinswoning naar een passende gelijkvloerse huurwoning stimuleren. Doorstromen naar een passende woning bevordert het woongenot, helpt bij het langer zelfstandig blijven wonen en brengt daarnaast een keten van verhuizingen op gang waardoor de woningmarkt ook in beweging wordt gezet. Veel voordelen dus!

Doorstroommakelaar
Elke corporatie heeft een eigen doorstroommakelaar aangesteld, die onderling nauw met elkaar samenwerken. De doorstroommakelaar voert een intakegesprek met de bewoner en brengt de wensen en mogelijkheden in kaart. Daarnaast matcht de doorstroommakelaar de vraag en het beschikbare aanbod en ondersteunt ze de bewoner in het maken van een beslissing. Ook wordt gekeken of er mogelijke financiële drempels weggenomen kunnen worden en of er verhuishulp ingeschakeld moet worden.

Denk je na over verhuizen? En wil je hierbij hulp?
Neem dan contact op met onze doorstroommakelaar Daniëlle Vreijsen via telefoonnummer 013 – 549 08 90