Doorstromen

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in je woning en je buurt. Is dit niet het geval en ‎wil je verhuizen? Dan is doorstromen naar een andere gelijkwaardige of kleinere ‎woning, in ‎eventueel een andere buurt, misschien interessant voor je. Hieronder lees je of ‎‎’doorstromen’ een ‎optie voor je is en hoe het in zijn werk gaat. ‎

Wie kunnen er allemaal doorstromen?

In principe kan iedereen die bij Tiwos een woning huurt doorstromen naar een andere woning van ‎Tiwos. Voorwaarde is dat de woning even groot of kleiner is dan je huidige woning. Verder moet je ‎ingeschreven staan bij Woning in Zicht, je mag geen huurachterstand hebben, je mag geen overlast ‎veroorzaakt hebben en je gezinsinkomen moet passen bij de netto huurprijs ‎van de nieuwe ‎woning. ‎

In onderstaand schema staan de doorstroommogelijkheden.‎

Verandert de huur na doorstromen?

Als je verhuist naar een andere woning kan het zijn dat je meer of minder huur gaat betalen. Dit is ‎afhankelijk van de woning waar je naartoe verhuist.‎

Ik wil doorstromen. Hoe pak ik dat aan?

Klik hier om het aanmeldformulier in te vullen. Een medewerker van Tiwos neemt binnen 6 werkdagen ‎contact met u op. ‎

Wat gebeurt er als je doorstroom-kandidaat bent?‎

Doorstromen is maatwerk. Als je voldoet aan de voorwaarden voor doorstromen gaan wij op basis ‎van ‎de woonwensen die je aan ons doorgeeft op zoek naar een passende woning binnen ons ‎woningbezit. ‎

Houd er rekening mee dat het een tijdje kan duren voordat we een geschikte woning voor je ‎hebben gevonden. Wij hebben geen bestand met woningen om uit te kiezen; het woningaanbod is ‎afhankelijk van wanneer er een woning vrijkomt. Het kan voorkomen dat de woning waar je naar ‎wilt verhuizen, toegewezen wordt aan een andere woningzoekende. Bijvoorbeeld in het geval van ‎‎urgentie. Hierover bestaan afspraken tussen de verschillende corporaties. ‎ Houd er verder ‎rekening mee dat woningen die geadverteerd staan op Woning in Zicht niet meer in aanmerking ‎komen voor doorstroming.‎

Doorstromen voor bewoners van 55 jaar en ouder

We zien dat veel ouderen wonen in een woning die niet meer aansluit bij hun
woonwensen of mogelijkheden. De woning is bijvoorbeeld te groot, het wordt steeds moeilijker om de trap te nemen of het onderhoud van de tuin is te zwaar. We merken echter dat de verhuisbereidheid onder ouderen laag is. Verhuizen kan spannend zijn en ouderen zien er vaak tegenop omdat ze het proces om te verhuizen niet overzien.

Denk jij er ook wel eens over na om te verhuizen naar een appartement of gelijkvloerse woning?
Bel dan gewoon eens met ons om van gedachten te wisselen. We kunnen geen woningen toveren en zijn afhankelijk van vrijkomende woningen. Maar maak je wens bekend bij ons en we bespreken wat we in het bijzonder voor jou kunnen doen. Afhankelijk van jouw wensen, kan het best even duren voor je kunt doorstromen. Begin dus op tijd en volg onze 4 tips!

4 stappen om als 55+’er door te stromen:
1) Begin op tijd met nadenken over hoe jij in de komende jaren wil wonen.
2) Praat met mensen om je heen over je woontoekomst. Het begint met weten wat jij nodig hebt.
3) Ben je 55 jaar of ouder, huur je een gezinswoning bij ons en wil je graag doorstromen naar een appartement? Neem dan contact op met onze doorstroommakelaar Daniëlle Vreijsen via telefoonnummer 013 – 549 08 90.
4) Ben je nog niet ingeschreven bij Woning in Zicht? Doe dat dan alvast. Dit is namelijk altijd nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een (doorstroom)woning.

Doorstroommakelaar
De doorstroommakelaar voert een intakegesprek met jou en brengt de wensen en mogelijkheden in kaart. Daarnaast matcht de doorstroommakelaar de vraag en het beschikbare aanbod en ondersteunt ze de bewoner in het maken van een beslissing. Ook wordt gekeken of er mogelijke financiële drempels weggenomen kunnen worden en of er verhuishulp ingeschakeld moet worden. Elke corporatie heeft een eigen doorstroommakelaar aangesteld, die onderling nauw met elkaar samenwerken.

Denk je na over verhuizen? En wil je hierbij hulp?
Neem dan contact op met onze doorstroommakelaar Daniëlle Vreijsen via telefoonnummer 013 – 549 08 90