HBO-Tiwos: Huurders Belangen Organisatie Tiwos

Huurders Belangen Organisatie Tiwos

De Huurders Belangen Organisatie Tiwos (HBO-Tiwos) heeft als doel dat u uw mening kunt geven over ‎zaken die álle bewoners aangaan. De HBO-Tiwos bevraagt 4 keer per jaar het huurderspanel. In het huurderspanel zitten meer dan duizend bewoners die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld, uit alle wijken met woningen van Tiwos. De uitkomst bespreekt de HBO-tiwos dan weer met de directie van ‎Tiwos. Zo zijn bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en ‎veiligheid onderwerp van gesprek. Op deze manier vormt de HBO-Tiwos de schakel tussen de ‎huurders en de directie van Tiwos.‎

De HBO-Tiwos ‎nodigt huurders minstens een keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering.

HBO-Tiwos website: hbo-tiwos.nl

Even voorstellen: Het HBO-Tiwos-bestuur

Het HBO-bestuur bestaat uit maximaal 8 leden. Zij wonen verspreid in Tilburg en Berkel-Enschot in de volgende wijken/buurten: Loven, Zeeheldenbuurt, De Reit en Berkengaarde in Berkel-Enschot. De adviseur van HBO-Tiwos is Bouwhulp groep Eindhoven.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het HBO-bestuur. Als bestuur vergaderen we een paar keer per jaar met de directie van Tiwos en geven we adviezen over het werk van Tiwos.

Als u meer wilt weten over het huurderspanel of zich hiervoor wil aanmelden kijk dan op www.tiwos.nl/meedenken 

Als u meer wilt weten over het HBO-bestuur of zich hiervoor wil aanmelden stuur dan een mail naar info@hbo-tiwos.nl.

Contact met de HBO-Tiwos

U kunt contact ‎opnemen met de HBO-Tiwos door een brief te sturen naar:
Tiwos Huurders Belangen Organisatie, Stationsstraat 24, 5038 ED Tilburg.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hbo-tiwos.nl

Facebook
De HBO-Tiwos houdt u op de hoogte van haar werkzaamheden op Facebook. Klik op ‘vind ik leuk’ om de pagina te volgen.‎

Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg) is een actieve stichting, opgericht in ‎februari 2003. Het SBO Tilburg bestaat uit leden van de verschillende HBO’s. SBO Tilburg ‎houdt zich bezig met alle activiteiten op gemeentelijk niveau. Zij volgt kritisch het beleid van ‎de gemeente en het gezamenlijk beleid van de corporaties en overige verhuurders. Zij ‎signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle gemaakte afspraken. Indien ‎nodig neemt zij de daarvoor noodzakelijke initiatieven. Uiteraard wordt daarbij rekening ‎gehouden met de wensen en opvattingen van haar achterban. Voor meer informatie: ‎www.sbo-tilburg.nl