In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Sponsoring

Volgens de Woningwet (per 1 juli 2015) is sponsoring door woningcorporaties niet meer toegestaan. Wel mag er geïnvesteerd worden in leefbaarheid als het direct ten goede komt aan onze huurders of de woonomgeving van onze huurders. Algemene initiatieven op stedelijk niveau kunnen we dus niet (meer) honoreren.‎

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? Neem dan contact op met je buurtbeheerder.‎

Als je een verzoek indient, denk dan aan de volgende informatie die we van jou nodig hebben:‎

  • welke activiteit ga je organiseren?
  • wanneer en waar vindt de activiteit plaats?
  • voor wie is de activiteit bedoeld, voor welke straten?
  • welk bedrag heb je van ons nodig?
  • zijn er mogelijkheden om te laten zien dat Tiwos een bijdrage levert aan de activiteit?

Tiwos bekijkt vervolgens of jouw activiteit in aanmerking komt voor een bijdrage uit ons leefbaarheidsbudget.‎

Via Tiwos kun je ook materiaal huren voor een buurtactiviteit. Kijk voor meer informatie hierover en tips bij Goud van de Straat.‎