In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Samenwerken

Tiwos staat midden in de Tilburgse samenleving. We kunnen onze opgave niet alleen bereiken. Daarom werken we veel samen met andere organisaties die zich inzetten voor Tilburg en haar bewoners.

Op buurt- en wijkniveau werken we samen met instellingen en bewonersorganisaties op het gebied van zorg, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast hebben we op stedelijk niveau contacten met de gemeente en andere partijen bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de buurt- en wijkplannen. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: Gemeente Tilburg, Traverse, Amarant, Thebe, Twern, Prisma, Vincentius, GGD, politie, ContourdeTwern, GGZ, Zorgcentrum Tilburg-Zuid, Schuldhulpverlening, Stichting Vluchtelingen Nederland, Kompaan en Jongerenwerk Tilburg en natuurlijk de collegacorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Woon- en zorgstichting ’t Heem.

Tiwos is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Deze partij treedt op als collectieve belangenbehartiger voor Nederlandse woningcorporaties en werkt samen met haar leden aan verdere professionalisering van de bedrijfstak. Corporaties die lid zijn van Aedes tekenen tevens de Aedescode. Hierin staat beschreven welke maatschappelijke functies op het gebied van wonen Aedesleden behoren te vervullen.

Tiwos stelt zich op als partner die graag samenwerkt, zich actief opstelt en meedenkt. We zijn bereid om daar waar nodig verder te gaan in oplossingen die niet direct voor de hand liggen en we zijn bereid te investeren in zowel tijd als in geld.