Klachten en complimenten

Iets (niet) naar wens?

We hechten veel waarde aan goed contact met onze huurders. Is er iets niet naar wens? Laat het ons weten, want alleen dan kunnen we er iets aan doen. Maar natuurlijk horen wij het ook graag als u tevreden bent. Want daar doen we het uiteindelijk voor!

Klacht over overlast

Omdat je als buren vlak bij elkaar woont, heb je vaak van dichtbij te maken met elkaars woongedrag. Dit kan soms voor overlast zorgen, bijvoorbeeld omdat u elkaar niet goed begrijpt of last heeft van de manier waarop uw buren leven.

Onze leefbaarheidsconsulenten en buurtbeheerders zijn dagelijks bezig met de leefbaarheid in buurten. Zij zijn uw aanspreekpunt, houden toezicht, bieden u mogelijkheden om uw buurtgenoten te ontmoeten en dagen u uit om zélf bij te dragen aan een prettige en leefbare woonomgeving. Als u vragen heeft of u weet niet hoe u moet omgaan met een bepaalde situatie, neemt u dan gerust contact met hen op via (013) 549 08 90 of bekijk de brochure voor tips.

Klacht over (een medewerker van) Tiwos

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets misgaan. Als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een medewerker van Tiwos, vertel het die persoon dan. Meestal kunt u samen tot een oplossing komen. Lukt dit niet? Dan kunt u uw klacht persoonlijk, telefonisch, per e-mail of per brief bij ons melden. Wij streven ernaar om binnen twee weken actie te ondernemen of uw klacht op te lossen. Als we meer tijd nodig hebben, laten we u dit weten.

Een klacht die anoniem of discriminerend van aard is, of een klacht die pas na een jaar wordt ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Tiwos? Dan kunt zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie. Deze commissie is bereikbaar via de website www.geschillen-commissie.nl

Als de geschillencommissie u in het gelijk stelt, dan ontvangt Tiwos hierover van hen een advies. Wij stellen dan zowel u als de geschillencommissie hiervan binnen een maand schriftelijk op de hoogte. Mochten we (in overleg met u) het advies van de geschillencommissie niet opvolgen, dan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met hierin de motivatie.

Klacht over achterstallig onderhoud, uw huurprijs of servicekosten

Heeft u een klacht over achterstallig onderhoud, uw huurprijs of servicekosten dan kunt u dit persoonlijk, telefonisch, per e-mail of per brief bij ons melden. Wij streven ernaar om binnen twee weken actie te ondernemen of uw klacht op te lossen. Als we meer tijd nodig hebben, laten we u dit weten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Tiwos? Dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich specifiek bezighoudt met problemen tussen huurder en verhuurder. Zij doet een uitspraak over uw klacht. U kunt bellen met de Huurcommissie via: 1400 (elke werkdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). Of kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Klacht over woonruimtebemiddeling

Als u klachten hebt over de woningtoewijzing bij Woning in Zicht of over een uitspraak van de Urgentiecommissie, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Geschillencommissie via de website www.geschillen-commissie.nl

Compliment doorgeven

Heeft een medewerker van Tiwos u goed geholpen en wilt u daarvoor een compliment geven? Dat horen we graag!  U kunt uw verhaal mailen naar email@tiwos.nl of een briefje sturen naar Tiwos, Postbus 10051, 5000 JB Tilburg.

Wij zorgen er dan voor dat uw compliment op de juiste plek belandt!