In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Klachten en complimenten

Iets (niet) naar wens?

We hechten veel waarde aan goed contact met onze bewoners. Is er iets niet naar wens? Laat het ons weten, want alleen dan kunnen we er iets aan doen. Maar natuurlijk horen wij het ook graag als je tevreden bent. Want daar doen we het uiteindelijk voor!

 

Klik hier voor een eenvoudige uitleg over woonklachten.

 

Klacht over overlast

Omdat je als buren vlak bij elkaar woont, heb je vaak van dichtbij te maken met elkaars woongedrag. Dit kan soms voor overlast zorgen, bijvoorbeeld omdat je elkaar niet goed begrijpt of last hebt van de manier waarop je buren leven.

Onze leefbaarheidsconsulenten en buurtbeheerders zijn dagelijks bezig met de leefbaarheid in buurten. Zij zijn jouw aanspreekpunt, houden toezicht, bieden je mogelijkheden om uw buurtgenoten te ontmoeten en dagen je uit om zélf bij te dragen aan een prettige en leefbare woonomgeving. Als je vragen hebt of je weet niet hoe je moet omgaan met een bepaalde situatie, neem dan gerust contact met hen op via (013) 549 08 90 of bekijk de brochure voor tips.

Klacht over (een medewerker van) Tiwos

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er wel eens iets misgaan. Als je vindt dat je niet juist bent behandeld door een medewerker van Tiwos, vertel het die persoon dan. Meestal kun je samen tot een oplossing komen. Lukt dit niet? Dan kunt je je klacht persoonlijk, telefonisch, per e-mail of per brief bij ons melden. Wij streven ernaar om binnen twee weken actie te ondernemen of je klacht op te lossen. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je dit weten.

Een klacht die anoniem of discriminerend van aard is, of een klacht die pas na een jaar wordt ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door Tiwos? Dan kun je je richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie. Deze commissie is bereikbaar via de website www.geschillen-commissie.nl

Als de geschillencommissie u in het gelijk stelt, dan ontvangt Tiwos hierover van hen een advies. Wij stellen dan zowel u als de geschillencommissie hiervan binnen een maand schriftelijk op de hoogte. Mochten we (in overleg met u) het advies van de geschillencommissie niet opvolgen, dan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met hierin de motivatie.

Bekijk hier het Reglement Regionale Geschillencommissie Midden Brabant.

Klacht over achterstallig onderhoud, uw huurprijs of servicekosten

Heb je een klacht over achterstallig onderhoud, je huurprijs of servicekosten dan kun je dit persoonlijk, telefonisch, per e-mail of per brief bij ons melden. Wij streven ernaar om binnen twee weken actie te ondernemen of je klacht op te lossen. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je dit weten.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door Tiwos? Dan kun je contact opnemen met de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich specifiek bezighoudt met problemen tussen huurder en verhuurder. Zij doet een uitspraak over je klacht. Je kunt bellen met de Huurcommissie via: 1400 (elke werkdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). Of kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl.

Klacht over woonruimtebemiddeling

Als je klachten hebt over de woningtoewijzing bij Woning in Zicht, over afwijzing extra inschrijfduur of over een uitspraak van de Urgentiecommissie, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Geschillencommissie via de website www.geschillen-commissie.nl

Bekijk hier het Reglement Regionale Geschillencommissie Midden Brabant.

Compliment doorgeven

Heeft een medewerker van Tiwos je goed geholpen en wil je daarvoor een compliment geven? Dat horen we graag!  Je kunt je verhaal mailen naar email@tiwos.nl of een briefje sturen naar Tiwos, Stationsstraat 24, 5038 ED Tilburg.

Wij zorgen er dan voor dat je compliment op de juiste plek belandt!