Medewerkers in jouw buurt

Je komt ze misschien wel dagelijks in de wijk tegen: medewerkers van Tiwos. En misschien vraag je je wel eens af wat zij nu precies doen en wie er in jouw wijk werkt. Hieronder zie je wie wat doet.

De gebiedsstrateeg

De gebiedsstrateeg heeft contact met bijvoorbeeld de gemeente, andere Tilburgse corporaties, Contour de Twern en bewonersgroepen. Ze hebben dus weinig contacten met individuele bewoners, dat hoort meer bij de werkzaamheden van de buurtbeheerder of leefbaarheidsconsulent. De gebiedsstrateeg houdt zich bezig met de strategische ondersteuning van de gebiedsteam.

De leefbaarheidsconsulent

De leefbaarheidsconsulent houdt zich in nauwe samenwerking met de buurtbeheerders en gebiedsstrateeg bezig met de leefbaarheid in de wijk. Ze pakken overlast en sociale problemen aan. Uiteraard kan een leefbaarheidsconsulent niet alles alleen oplossen. Vaak begeleiden zij iemand naar de juiste zorg. Er is daarom intensief contact met onder andere maatschappelijk werk, jeugdzorg, politie, sociale zaken, GGZ en Traverse

De buurtbeheerder

Onze buurtbeheerders zijn bijna dagelijks in jouw buurt te zien. Ze zorgen er niet alleen voor dat bijvoorbeeld verlichting, sloten en deuren goed werken en de schoonmaak van algemene ruimtes goed gebeurt. Maar signaleren ook mogelijke problemen en overlast bij de bewoners. Er is veel contact met bewoners, ze lossen allerlei situaties op, bemiddelen waar het nodig is. Als de buurtbeheerder het zelf niet kan oplossen omdat er andere hulp nodig is, wordt de leefbaarheidsconsulent op de hoogte gesteld.

De woonmakelaar

De woonmakelaar bij Tiwos houdt zich naast de verhuur en verkoop van woningen ook bezig met de leefbaarheid in de wijk. Eén van de taken van een makelaar is te zorgen dat er zo weinig mogelijk leegstand in woningen bestaat. Een leegstaande woning is niet goed voor de leefbaarheid en kan bijvoorbeeld uitnodigen tot vandalisme. De woonmakelaar gaat daarom al in een vroeg stadium met de mutatieopzichter een woning bezoeken waarvan de huurders gaan verhuizen. De woonmakelaar bekijkt wat er aan onderhoud moet gebeuren voordat er nieuwe bewoners in kunnen. Zo wordt er gezorgd dat nieuwe bewoners hun woning in een goede staat kunnen betrekken.

De mutatieopzichter

De mutatieopzichter zorgt ervoor dat bewoners hun nieuwe woning in een goede staat kunnen betrekken. Op het moment dat een bewoner de huur bij Tiwos opzegt, bekijkt de mutatieopzichter of alles in goede staat verkeert en wat de bewoner eventueel nog aan de woning moet doen. Vlak voor de bewoner de sleutel inlevert, controleert de mutatieopzichter of de afgesproken werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tiwos heeft voor al haar woningen beschreven aan welke eisen deze moet voldoen als er nieuwe bewoners komen. Als het nodig is wordt de woning op deze Tiwos kwaliteit gebracht.

De wijkopzichter

Onze wijkopzichters hebben veel contact met bewoners. Als er een reparatieverzoek binnenkomt, kijken zij wat er precies aan de hand is en hoe dat verholpen kan worden. Omdat onze wijkopzichter heel vaak in de wijk rondlopen, signaleren zij natuurlijk zelf ook zaken die opgelost moeten worden. Zij melden dat dan bij Tiwos zodat daar bij het planmatig onderhoud alvast rekening mee gehouden kan worden.

De buurtconciërge

De buurtconciërge zorgt voor schoon- heel- en veilig in de wijk. Denk aan het opschonen van achterpaden, illegale stortingen verwijderen, strooien bij vorst bij onze complexen, het vervangen van verlichting, etc.