Duurzaamheid

Tiwos wil de woonlasten van haar bewoners nu en in de toekomst betaalbaar houden. Besparen op energiekosten draagt hieraan in grote mate bij. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Daarom maken we veel werk van duurzaamheid.

Lees hier de Aedes brochure over duurzaamheid bij woningcorporaties.

Tuinen vergroenen / klimaatbestendig maken

Door tuinen te vergroenen worden ze mooier, levendiger én klimaatbestendig.

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Door je tuin minder te verharden, dus minder tegels te gebruiken, wordt je tuin comfortabeler en komen er meer vogels en vlinders. Fijn voor jezelf, goed voor het klimaat.

Kijk op de website www.huisjeboompjebeter.nl voor meer informatie en tips!

DOE MEE MET HET NK TEGELWIPPEN!