Achter de voordeur

We gaan veel bij huurders op bezoek om te kijken hoe het met ze gaat. Vaak doen we dit in combinatie met een onderhoudsproject, soms gewoon om bewoners te leren kennen of omdat er veel signalen zijn over problemen in de buurt. We zien tijdens deze bezoeken dat het aantal bewoners met (meerdere) problemen toeneemt. Deze mensen hebben vaak moeite om hun leven vorm te geven, terwijl de maatschappij steeds meer vraagt om zelfredzaamheid. Een ingrijpende gebeurtenis zoals de renovatie van de woning kan voor hen soms de druppel zijn. We weten door onze huisbezoeken dat er op deze adressen extra inzet nodig is van onze kant en brengen ook de aannemer op de hoogte. De adressen waar iets aan de hand is houden we goed in de gaten.

Er zijn naar aanleiding van het achter de voordeur traject ook mooie dingen ontstaan. Zo kwam er naar voren uit verschillende contacten met ouderen dat ze weinig weten over ouderenregelingen. De ouderenadviseur van ContourdeTwern heeft dit signaal opgepakt en een themamiddag georganiseerd om ouderen te informeren over alle regelingen. Ook is er op eigen initiatief een buurtfeest georganiseerd en een schoonmaakploeg gestart.