Afstand tot de arbeidsmarkt

Tiwos en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In ons beleidsplan “Echt contact” zeggen we het volgende:‎

“Als mens/sociaal wezen is het belangrijk om deel uit te maken van een ‎gemeenschap, mee te kunnen doen en vooruit te kunnen komen in de maatschappij”.‎

We geven hier als Tiwos onder andere invulling aan door ons als organisatie en als ‎werkgever in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen ‎mensen uit deze doelgroep kansen bieden en dat doen we door bij een aantal ‎vacatures gericht in deze doelgroep te werven en door werkervaringsplaatsen aan te ‎bieden aan mensen die werkritme en ervaring willen opdoen. ‎

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)‎
Onze inspanning bij het bieden van werkgelegenheid of werkervaring voor mensen ‎met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt sinds 2013 door PSO beoordeeld. Tiwos ‎is dit jaar voor de 5e keer gecertificeerd en we hebben deze keer Trede 2 behaald van de Prestatieladder Socialer ‎Ondernemen (zie toelichting hieronder). Iedere twee jaar wordt door een auditor ‎vastgesteld welke trede op Tiwos van toepassing is. Zie ook de website www.pso-nederland.nl

‎Van de PSO website:

Trede 2: Tiwos heeft PSO Trede 2 behaald. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn nu bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Deze tredestatus is twee jaar geldig.‎ Bekijk het PSO Trede_2 certificaat

Social return
Naast werkgever zijn we ook opdrachtgever, we werken met veel ‎aannemersbedrijven en andere leveranciers samen. Bij grote opdrachten is social ‎return een verplichting voor de aannemer/leverancier. Social return houdt in dat ‎leveranciers een deel van de opdracht die ze voor Tiwos uitvoeren, gebruiken om ‎mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De gemeente ‎Tilburg helpt Tiwos hierbij door geschikte mensen aan te dragen of te helpen met ‎het passend maken van een functie. Zie ook de website voor meer informatie en ‎inspirerende filmpjes : www.socialreturnregiotilburg.nl

JINC
JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 65.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

Tiwos draagt sinds 2020 financieel bij om de JINC projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. Wij krijgen er iets waardevols voor terug: de kans om een verschil te maken in het leven van kinderen en het bieden van een inspirerende ervaring aan collega’s die meedoen. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij.

Het Ondernemersakkoord
Midden-Brabant wil nu en in de toekomst een aantrekkelijke economische regio ‎blijven. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen ‎afspraken over een aanpak die leidt tot meer banen voor mensen die op dit moment ‎moeilijk aan werk komen. Deze afspraken liggen vast in het OndernemersAkkoord.‎
Met het OndernemersAkkoord ontwikkelen ondernemers, overheden en ‎onderwijsinstellingen samen werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare ‎positie op de arbeidsmarkt. In de regio Midden-Brabant zijn er simpelweg nog te veel ‎mensen met talenten die moeilijk aan de slag komen, onder wie mensen met een ‎beperking, jongeren zonder diploma of startkwalificatie en vijftigplussers.

Tiwos is één van de aangesloten partners in dit akkoord dat is gesloten tussen zo’n ‎‎80 regionale werkgevers en de Gemeente Tilburg.‎
Het OndernemersAkkoord heeft twee doelen:‎
• Meer kansen creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de ‎arbeidsmarkt, zodat Midden Brabant een aantrekkelijke regio blijft voor ‎‎(nieuwe) ondernemers.‎
• Een bijdrage leveren aan, het op het juiste moment en in de juiste aantallen ‎beschikbaar hebben van mensen met de juiste vaardigheden, zodat bedrijven ‎hun bedrijvigheid kunnen blijven ontwikkelen.‎
Meer informatie en inspiratie:‎ www.ondernemersakkoord.nl