Huurvoorwaarden

Hennepteelt en drugs handelen is niet toegestaan

Drugactiviteiten leveren gevaarlijke situaties op voor de bewoners zelf en voor de ‎directe ‎buren. Bijvoorbeeld door de grote kans op brand door het knoeien met elektra. ‎Bovendien zit ‎er meestal een crimineel netwerk achter de drugsactiviteiten. Dit geeft een ‎gevoel van onveiligheid en zorgt vaak voor overlast in de buurt.‎

Laat je niet verleiden tot het produceren, handelen of in bezit hebben van drugs als je ‎financiële ‎problemen hebt. Begin ook niet voor iemand anders een ‘kwekerijtje op zolder’ ‎want de ‎gevolgen zijn voor jou. Zit je krap bij kas? Vraag dan hulp bij de gemeente of neem contact met ‎ons op. Wij ‎helpen je graag.‎

Convenant aanpak drugscriminaliteit
Drugscriminaliteit, uitbuiting en mensenhandel zorgt voor veel overlast, gevaar en woonfraude als dit plaats vindt in onze woningen en buurten. Daarom werken we samen met verschillende partners om hier tegen op te treden en maatregelen te nemen. Het Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland-West-Brabant zorgt ervoor dat we hierin samen kunnen werken.

Convenant aanpak drugscriminaliteit 2023-2026 met UWV
Artikel 20 Wpg besluit aanpak drugscriminaliteit 2023 – 2026 met UWV

Wat zijn de gevolgen als ik een hennepkwekerij heb of me bezighoud met andere drugsactiviteiten in mijn huurwoning?

Met de gemeente en de politie heeft Tiwos afgesproken streng op te treden tegen ‎drugsactiviteiten in haar huurwoningen. ‎Wordt in het ‘gehuurde’ (de woning, schuur of tuin) ‎bijvoorbeeld een hennepkwekerij of handelshoeveelheid drugs gevonden dan starten ‎wij ‎ALTIJD een juridische procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en/of de woning ‎te ontruimen. Dit kan ook op ‎basis van de Wet Damocles*.‎

De woning wordt ontruimd, de bewoner is de woning ‎kwijt en zijn/haar inschrijving bij Woning in Zicht wordt geblokkeerd. Dat betekent dat de bewoner twee jaar ‎lang niet kan reageren op een ‎woning van één van de Tilburgse woningcorporaties. ‎We maken hierop geen uitzonderingen! Meer weten over een blokkade? Kijk op de website van WoninginZicht.

* Een burgemeester kan op basis van de ‘Wet Damocles’ een woning voor bepaalde tijd ‎sluiten ‎als in die woning een handelshoeveelheid soft- of harddrugs worden aangetroffen. ‎Van een ‎handelshoeveelheid is al sprake bij meer dan 0,5 gram harddrugs of meer dan 5 ‎gram ‎softdrugs. Als de burgemeester van Tilburg besluit een woning te sluiten, ontbindt Tiwos ‎de ‎huurovereenkomst buitengerechtelijk. Dus zonder tussenkomst van de rechter. Dit is een ‎mogelijkheid die de wet biedt en het is vast beleid dat Tiwos van die wettelijke mogelijkheid ‎gebruik maakt als één van haar woningen door de burgemeester wordt gesloten. Tiwos maakt ‎hierop dus geen uitzonderingen! De sluiting ‎van de woning door de burgemeester leidt tot ‎definitief verlies van de woning.‎

Waar kan ik een hennepkwekerij melden?‎

Bij het Centraal Meldpunt van de gemeente 0800-1920.‎

Denk je dat er in jouw buurt een hennepkwekerij is of andere vormen van drugsactiviteiten ‎plaatsvinden? Meld dit dan bij onze leefbaarheidsconsulenten via telefoonnummer 013-5490 ‎‎890, e-mailadres email@tiwos.nl of bezoek ons kantoor. Ook kun je bellen met Meld ‎Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online melding maken bij het Centraal Meldpunt van de gemeente .‎

Prostitutie in woningen van Tiwos is verboden ‎

Tiwos hanteert met betrekking tot prostitutie een zero tolerance-beleid. Dit betekent dat Tiwos het onder geen beding toestaat dat haar woning wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie. Concreet houdt dit het volgende in.

Tiwos gaat naar de rechter

Indien er prostitutie in een woning van Tiwos wordt geconstateerd, dan zal de zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning.

Kantonrechters erkennen het zwaarwegende belang van woningcorporaties om hard op te treden tegen prostitutie, zie ook dit artikel op de website van de rechtspraak: (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Huisuitzettingen-in-Tilburg-vanwege-prostitutie-.aspx)

Bedrijfsmatig gebruik van de woning is niet toegestaan

Het is niet toegestaan (delen van) de woning of de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor ‎bedrijfsmatige activiteiten. ‎

Voorkom overlast

Om overlast te voorkomen geven we je hier enkele tips.‎

 • Zorg dat het rustig is tussen 22.00 en 07.00 uur.‎
 • Maak kennis met je buren.‎
 • Laat de buren vooraf weten dat je een feestje geeft.‎
 • Klus niet in de vroege ochtend en de late avond.‎
 • Doe uw schoenen uit bij harde, gehorige vloeren.‎
 • Zet muziek niet te hard of draag een koptelefoon.‎
 • Gebruik je wasmachine en droger niet ’s morgens vroeg of ’s avonds laat.‎
 • Zorg dat je huisdieren geen overlast veroorzaken.‎
 • Zet huisvuil pas aan de weg op de dag dat het opgehaald wordt.‎
 • Houd je voor- en achtertuin netjes en afvalvrij.‎

Woon je in een flat? Houd er dan ook rekening mee dat je

 • de toegangsdeuren en bergingen goed sluit;‎
 • jouw afval direct in de afvalcontainer doet;‎
 • de trappenhal netjes houdt en de doorgang vrijhoudt;‎
 • geen spullen op het balkon zet die het zicht voor jouw buren belemmeren