Samensturen

Samensturen

Samensturing; de bedoeling centraal
Het zaadje is ongeveer in 2012 geplant. We zetten onze bedoeling ‘een betaalbaar thuis in een vitale buurt’ centraal. Dat werd de focus in ons werk – nog meer dan het al was – en systemen, protocollen, richtlijnen etc. werden ondersteunend in plaats van leidend. Er ontstond meer ruimte voor maatwerk en dat vroeg, naast een stevige focus op onze bedoeling, om persoonlijk leiderschap (eigenaarschap) en verbinding met elkaar en vooral met onze bewoners en partners. Onze professionele en vakvolwassen collega’s weten als geen ander wat nodig is en zijn dichtbij, daardoor zijn zij prima in staat beslissingen te nemen die passend zijn. Zij werken in teams die resultaatverantwoordelijk zijn en werken nauw samen met collega’s, bewoners en partners in de stad.

Gezamenlijk inhoud geven aan sturing en coördinatie
Stap voor stap ontwikkelen we ons steeds verder naar een samensturende organisatie; zonder managers die hiërarchisch sturen (en daarmee soms onbedoeld onteigenen), en door gezamenlijk inhoud te geven aan sturing en coördinatie. We geloven erin dat door meer verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijk leiderschap (voor teams en collega’s) onze meerwaarde in de stad en voor bewoners groter wordt. Door kortere lijntjes; meer focus (door écht gezamenlijk opgestelde jaarplannen);  gezamenlijke sturing door het team op plannen; een feedbackcultuur, wordt de kwaliteit van ons (maat)werk versterkt. Daardoor kunnen we nog meer naast bewoners staan en verschil maken waar dat nodig is.

Kaders die ruimte geven en begrenzen
Ontwikkelen naar een samensturende organisatie doen we door overleg en heldere kaders die veel ruimte geven én de ruimte begrenzen. Vanzelfsprekend sluiten deze kaders naadloos aan op onze bedoeling en onze koers. We hebben de focus van ‘leiden’ naar ‘leren’ verschoven en ervaren hierdoor een versterking van de wendbaarheid van onze organisatie. We werken in rollen met oog voor eenieders talent. En dat talent krijgt ook de ruimte.

Vanaf 2023 managerloos
De rol van manager bestaat vanaf begin 2023 niet meer bij Tiwos. Dat wil niet zeggen dat we de managementverantwoordelijkheden zomaar ‘uitgummen’. Coaching, strategische verbinding tussen de koers en het ‘dagelijkse werk’ én inhoudelijke sturing zijn en blijven belangrijk. Deze verantwoordelijkheden hebben we in verschillende – niet hiërarchische – rollen belegd. De komende jaren zal de transitieleider (een tijdelijke rol naast de bestuurder) door teams worden ingeschakeld als een team er samen niet uitkomt. De transitieleider is (de naam zegt het al) verantwoordelijk voor de transitie naar samensturing (samen met het samensturingsteam).  Deze rol is nu nog nodig en we laten deze los als we als organisatie van mening zijn dat dit kan.

Een belangrijke nieuwe overlegvorm is onze ‘strategische tafel’. Daar wordt overzicht en coördinatie geborgd en wordt getoetst of we op koers blijven.

Teams kunnen een beroep doen op coaches, strategen, experts en HR. Besluitvorming is in veel situaties gedelegeerd naar de teams. Daar waar nodig en/of formeel bepaald vindt besluitvorming door de bestuurder plaats.

Ons veranderproces is al jaren aan de gang en stap voor stap worden we steeds meer de organisatie waarvan we dromen:


We dromen van een organisatie die van nog meer toegevoegde waarde is voor bewoners en Tilburg. Waar we keuzes maken op basis van de situatie; maatwerk; korte lijntjes; en onze bedoeling. Waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het werk. Waar collega’s eigenaarschap nemen en verbinding opzoeken. Waar we elkaar op een constructieve manier aanspreken vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons werk. Een organisatie waarin iedereen mag leren en kwetsbaar mag zijn. Binnen doen wat we buiten willen bereiken.

 

Organogram
Hoe deze organisatierichting eruit ziet in een organogram zie je hieronder.