In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als je gaat verhuizen moet je de huur minimaal één maand van tevoren opzeggen. Als je jouw ‎verhuisdatum al eerder weet en je huur minimaal 6 weken van tevoren opzegt dan belonen ‎we je met 50 euro. Tiwos verrekent dit bedrag bij je eindafrekening. Dit geldt niet voor ‎huurders met een contract voor bepaalde tijd of herstructureringskandidaten.‎ Het is ook mogelijk om in overleg met Tiwos een kortere termijn af te spreken. Neem hierover contact ‎op met onze afdeling Makelaardij.‎

Opzeggen kan elke ‎werkdag van de maand, op de volgende manieren:‎

Schriftelijk

Je stuurt ons een brief (of mail naar huuropzeggen@tiwos.nl) met daarin de volgende gegevens:

 • Het adres waarvan je de huur opzegt
 • Per welke datum je de huur opzegt
 • Je telefoonnummer
 • Je nieuwe adres of correspondentieadres
 • Je rekeningnummer (voor de eindafrekening)

Daarna belt Tiwos je voor het maken van een afspraak.

Persoonlijk

Kom langs op het kantoor van Tiwos, Stationsstraat 24. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. De hoofdhuurder en eventuele medehuurders moeten hierbij aanwezig zijn met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs).

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer de hoofdhuurder van een woning is overleden en er géén medehuurders zijn, kan een erfgenaam de huur opzeggen. Opzeggen kan elke ‎werkdag van de maand, op de volgende manieren:‎

Schriftelijk

Je stuurt ons een brief (of mail naar huuropzeggen@tiwos.nl) met daarin de volgende gegevens:

 • Het adres waarvan je de huur opzegt.
 • Per welke datum je de huur opzegt.
 • Je telefoonnummer.
 • Het correspondentieadres.
 • Je rekeningnummer (voor de eindafrekening).

Daarna belt Tiwos je voor het maken van een afspraak.

Persoonlijk

Kom langs op het kantoor van Tiwos, Stationsstraat 24. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. Je moet meebrengen:

 • Je legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs).
 • De overlijdensakte.
 • (indien van toepassing) Een bewijs dat je executeur testamentair bent.
 • (indien van toepassing) Een notariële afstandsverklaring, als je de erfenis niet aanvaard hebt.

Eenzijdige opzegging

Je huurt samen met je partner een woning van Tiwos, maar je hebt besloten uit elkaar te gaan. Wanneer een van jullie uit de woning vertrekt, dan moeten jij of jouw partner officieel afstand van de woning doen. Je leest hieronder hoe. Er zijn twee situaties waarbij je de woning eenzijdig kunt opzeggen:

Wanneer je gehuwd of geregistreerd partner bent geweest

Wanneer je gehuwd of geregistreerd partner bent geweest, dan was je tot aan de echtscheiding wettelijk beide huurder van de woning. Als je afstand wilt doen van de woning passen wij dit graag voor je aan in onze administratie. Hiervoor moet de vertrekkende huurder een afspraak maken bij ons op kantoor.

Je vult dan een afstandsverklaring in. Deze moet persoonlijk worden ingediend. Wij moeten je identiteit namelijk kunnen vaststellen en een aantal gegevens controleren. Deze gegevens mag je volgens de wet op privacy (AVG) niet naar ons toesturen maar deze moeten wij persoonlijk controleren.

Wat je moet meebrengen:

 • je legitimatiebewijs ;
 • een echtscheidingsconvenant of een beschikking “voorlopige voorziening echtscheiding” of een echtscheidingsvonnis. In deze papieren moet staan wie het huurrecht van de echtelijke woning toegewezen krijgt;

Wanneer je samenwoonde en beide op de huurovereenkomst staat

Als je afstand wilt doen van de woning passen wij dit graag voor je aan in onze administratie. Hiervoor moet de vertrekkende huurder een afspraak maken bij ons op kantoor.

Je vult dan een afstandsverklaring in. Deze moet persoonlijk worden ingediend. Wij moeten je identiteit namelijk kunnen vaststellen en een aantal gegevens controleren. Deze gegevens mag je volgens de wet op privacy (AVG) niet naar ons toesturen maar deze moeten wij persoonlijk controleren.

Wat je moet meebrengen:

 • je legitimatiebewijs;

Op kantoor controleren wij je gegevens. Nadat de eenzijdige opzegging is verwerkt in onze administratie ontvang je hierover schriftelijke bericht. Wanneer er op de datum van afstand van de woning sprake is van huurachterstand, blijft zowel de zittende als de vertrekkende huurder hiervoor aansprakelijk. Ná de datum van afstand van de woning, is de achterblijvende huurder alleen aansprakelijk voor het betalen van de huur.