Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als u gaat verhuizen moet u de huur minimaal één maand van tevoren opzeggen. Als u uw ‎verhuisdatum al eerder weet en uw huur minimaal 6 weken van tevoren opzegt dan belonen ‎we u met 50 euro. Tiwos verrekent dit bedrag bij uw eindafrekening. Dit geldt niet voor ‎huurders met een contract voor bepaalde tijd of herstructureringskandidaten.‎ Het is ook mogelijk om in overleg met Tiwos een kortere termijn af te spreken. Neem hierover contact ‎op met onze afdeling Makelaardij.‎

Opzeggen kan elke ‎werkdag van de maand, op de volgende manieren:‎

Schriftelijk

U stuurt ons een brief (of mail naar huuropzeggen@tiwos.nl) met daarin de volgende gegevens:

 • Het adres waarvan u de huur opzegt
 • Per welke datum u de huur opzegt
 • Uw telefoonnummer
 • Uw nieuwe adres of correspondentieadres
 • Uw rekeningnummer (voor de eindafrekening)

Daarna belt Tiwos u voor het maken van een afspraak.

Persoonlijk

Kom langs op het kantoor van Tiwos, Stationsstraat 24. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. De hoofdhuurder en eventuele medehuurders moeten hierbij aanwezig zijn met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs).

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer de hoofdhuurder van een woning is overleden en er géén medehuurders zijn, kan een erfgenaam de huur opzeggen. Opzeggen kan elke ‎werkdag van de maand, op de volgende manieren:‎

Schriftelijk

U stuurt ons een brief (of mail naar huuropzeggen@tiwos.nl) met daarin de volgende gegevens:

 • Het adres waarvan u de huur opzegt.
 • Per welke datum u de huur opzegt.
 • Uw telefoonnummer.
 • Het correspondentieadres.
 • Uw rekeningnummer (voor de eindafrekening).

Daarna belt Tiwos u voor het maken van een afspraak.

Persoonlijk

Kom langs op het kantoor van Tiwos, Stationsstraat 24. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. U moet meebrengen:

 • Uw legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs).
 • De overlijdensakte.
 • (indien van toepassing) Een bewijs dat u executeur testamentair bent.
 • (indien van toepassing) Een notariële afstandsverklaring, als u de erfenis niet aanvaard hebt.

Eenzijdige opzegging

U huurt samen met uw partner een woning van Tiwos, maar u hebt besloten uit elkaar te gaan. Wanneer een van u uit de woning vertrekt, dan moet u of uw partner officieel afstand van de woning doen. U leest hieronder hoe. Er zijn twee situaties waarbij u de woning eenzijdig kunt opzeggen:

Wanneer u gehuwd of geregistreerd partner bent geweest

Wanneer u gehuwd of geregistreerd partner bent geweest, dan was u tot aan de echtscheiding wettelijk beide huurder van de woning. Als u afstand wilt doen van de woning passen wij dit graag voor u aan in onze administratie. Hiervoor moet de vertrekkende huurder een afspraak maken bij ons op kantoor.

U vult dan een afstandsverklaring in. Deze moet persoonlijk worden ingediend. Wij moeten uw identiteit namelijk kunnen vaststellen en een aantal gegevens controleren. Deze gegevens mag u volgens de wet op privacy (AVG) niet naar ons toesturen maar deze moeten wij persoonlijk controleren.

Wat u moet meebrengen:

 • uw legitimatiebewijs ;
 • een echtscheidingsconvenant of een beschikking “voorlopige voorziening echtscheiding” of een echtscheidingsvonnis. In deze papieren moet staan wie het huurrecht van de echtelijke woning toegewezen krijgt;

Wanneer u samenwoonde en beide op de huurovereenkomst staat

Als u afstand wilt doen van de woning passen wij dit graag voor u aan in onze administratie. Hiervoor moet de vertrekkende huurder een afspraak maken bij ons op kantoor.

U vult dan een afstandsverklaring in. Deze moet persoonlijk worden ingediend. Wij moeten uw identiteit namelijk kunnen vaststellen en een aantal gegevens controleren. Deze gegevens mag u volgens de wet op privacy (AVG) niet naar ons toesturen maar deze moeten wij persoonlijk controleren.

Wat u moet meebrengen:

 • uw legitimatiebewijs;

Op kantoor controleren wij uw gegevens. Nadat de eenzijdige opzegging is verwerkt in onze administratie ontvangt u hierover schriftelijke bericht. Wanneer er op de datum van afstand van de woning sprake is van huurachterstand, blijft zowel de zittende als de vertrekkende huurder hiervoor aansprakelijk. Ná de datum van afstand van de woning, is de achterblijvende huurder alleen aansprakelijk voor het betalen van de huur.