Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als u gaat verhuizen moet u de huur minimaal één maand van tevoren opzeggen. Als u uw ‎verhuisdatum al eerder weet en uw huur minimaal 6 weken van tevoren opzegt dan belonen ‎we u met 50 euro. Tiwos verrekent dit bedrag bij uw eindafrekening. Dit geldt niet voor ‎huurders met een contract voor bepaalde tijd of herstructureringskandidaten.‎ Het is ook mogelijk om in overleg met Tiwos een kortere termijn af te spreken. Neem hierover contact ‎op met onze afdeling Makelaardij.‎

Opzeggen kan elke ‎werkdag van de maand, op de volgende manieren:‎

Schriftelijk

U stuurt ons een brief (of mail naar huuropzeggen@tiwos.nl) met daarin de volgende gegevens:

  • Het adres waarvan u de huur opzegt
  • Per welke datum u de huur opzegt
  • Uw telefoonnummer
  • Uw nieuwe adres of correspondentieadres
  • Uw rekeningnummer (voor de eindafrekening)
  • Foto of scan van geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs)

Daarna belt Tiwos u voor het maken van een afspraak.

Persoonlijk

Kom langs op het kantoor van Tiwos, Stationsstraat 24. Dit kan op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. De hoofdhuurder en eventuele medehuurders moeten hierbij aanwezig zijn met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitsbewijs).

Kunnen niet alle huurders aanwezig zijn? Laat de medehuurder(s) dan een brief ondertekenen waarin zij aangeven akkoord te gaan met de huuropzegging. Neem een kopie mee van zijn/haar legitimatiebewijs.

Huur opzeggen bij overlijden

Wanneer de hoofdhuurder van een woning is overleden en er géén medehuurders zijn, kan een erfgenaam de huur opzeggen. Deze persoon moet de volgende documenten meesturen met de brief of deze stukken kunnen laten zien bij een bezoek aan ons kantoor:

  • een kopie van het legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitskaart);
  • een kopie van de overlijdensakte;
  • (indien van toepassing) een bewijs dat u executeur testamentair bent;
  • (indien van toepassing) een notariële afstandsverklaring, als u de erfenis niet aanvaard hebt.