In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Privacy

Tiwos houdt zich – als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – voor de verwerking van dergelijke gegevens in alle gevallen aan de regels van deze wet. In dit privacyreglement is vastgelegd hoe Tiwos met de persoonsgegevens omgaat en waarvoor deze worden gebruikt. Dit Privacyreglement is bestemd voor alle medewerkers van Tiwos, huurders en andere belanghebbenden. Hieronder lees je wat het privacyreglement inhoudt.

2020 Privacyreglement Tiwos