Projecten leefbaarheid

Leefbaarheid betekent eigenlijk voor iedereen wat anders. Het gaat erover of je ergens fijn woont. Dat hangt af van je woning, de directe omgeving van je woning, maar voor Tiwos gaat het nog verder. We vinden het belangrijk dat onze huurders de ruimte hebben om talenten te ontwikkelen, te groeien als persoon en stappen te maken in het leven. We willen onze bewoners kansen bieden. Leefbaarheid is daarom een onderwerp waar al onze afdelingen zich mee bezig houden.

De ogen en oren van de wijk

De afgelopen jaren is leefbaarheid een steeds belangrijkere rol gaan innemen binnen Tiwos. Je ziet dat in de werkwijze van onze leefbaarheidsconsulenten. Voorheen deden ze hun werk veel meer vanachter hun bureau. Nu zijn ze zeker de helft van de tijd buiten de deur en leggen veel contacten. Hierdoor komen ze vaker achter de voordeur en zien ze wat er speelt. Als onze leefbaarheidsconsulenten problemen signaleren gaan ze hierover in gesprek met bewoners en kijken wat ze er aan kunnen doen. Ook de rol van buurtbeheerders is hierdoor veranderd. Hun rol is veel socialer geworden. We vinden het belangrijker dat ze een praatje maken in de buurt en een aanspreekpunt zijn voor bewoners dan dat ze een lampje verwisselen. Omdat we een dekkend netwerk van buurtbeheerders hebben over ons hele bezit zijn ze echt de ogen en oren van de wijk.

Samenwerking met sociale partners

Tiwos werkt niet alleen met partners vanuit zorg en welzijn maar ook vanuit arbeidsbemiddeling en onderwijs. Ook wordt er vaak samengewerkt met buurtregie, waarin de partners zitten. Onze medewerkers zijn er voor huis- tuin- en keukenoverlast tot meervoudige problematiek. Als een huurder bijvoorbeeld last heeft van de hond van de buren dan kan de buurtbeheerder bemiddelen. Bij grotere problemen zal de leefbaarheidsconsulent contact opnemen. Bij sommige problemen verwijzen zij door naar een andere instantie. Onze leefbaarheidsconsulenten weten wat er te halen valt om iemand weer op weg te helpen.

Voorkomen van overlast

Een groot deel van de werkzaamheden is nog steeds het bestrijden van overlast. Maar ook het voorkomen van overlast is een belangrijke taak. Dat doen we voor een deel met de activiteiten die de wijkconsulenten organiseren. Maar we kijken daarbij ook steeds meer over grenzen heen.

Schuldhulpverlening

Het kan gebeuren dat iemand om wat voor reden dan ook schulden heeft opgebouwd. Ook dan kunnen onze leefbaarheidsconsulenten helpen. Ze kijken samen met u wat er aan de hand is en hoe we kunnen helpen om te voorkomen dat uw achterstand verder oploopt. Daarbij bieden we de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de diensten van Bureau Schuldhulpverlening. Deze organisatie kijkt samen met de bewoner naar mogelijkheden om de schulden af te lossen en het huishoudboekje weer sluitend te krijgen.

Persoonlijk contact

Naast wat we al doen willen we nog meer aandacht besteden aan preventie. Door mensen die succesvol een bemiddelingstraject doorlopen hebben een soort van nazorg te bieden, is de kans kleiner dat ze terugvallen op eerder gedrag. We willen in de gaten blijven houden of het goed gaat, zonder bemoeizuchtig te zijn. Gelukkig wordt het ook bijna nooit zo gezien door onze bewoners. Ze vinden het vaak een opluchting als er iemand komt praten. De persoonlijke benadering wordt op prijs gesteld. Het is makkelijker dan zelf de stap zetten en naar ons kantoor komen. Maar ook de telefoon is zo gepakt. We zijn er voor iedereen. Dus neem contact op met jouw leefbaarheidsconsulent als je ergens mee zit.

Intensieve Leefbaarheidsaanpak

Met de Intensieve Leefbaarheidsaanpak (ook wel Ila genoemd) wil de Gemeente Tilburg ervoor zorgen dat iedere inwoner of ondernemer zich prettig en veilig voelt in een bepaald gebied. De aanpak is begonnen in Groenewoud, maar loopt nu ook in Tilburg-Noord.

In de Ila werken alle wijkprofessionals samen. Professionals die inzetten om het gebied leefbaar, fijn en veilig te houden. Er is veel aandacht voor situaties waar sprake is van overlast en criminaliteit. Om deze situaties aan te pakken is er vooral heel veel samenwerking en overleg tussen de gemeente, politie en woningcorporaties. We zijn aanwezig in de wijken, pakken meldingen en signalen snel op en komen in actie. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op deze site.