Hoe werken we?

We hebben bij Tiwos 6 afdelingen die nauw met elkaar samenwerken. Er zijn afdelingen die rechtstreeks contact hebben met onze huurders en er zijn ondersteunende afdelingen.

Klant & Service

Hier werken onze makelaars, opzichters, vakmannen en het serviceteam.

Stad & Buurt

Deze afdeling is verdeeld in verschillende gebiedsteams. Zij werken samen met bewoners en partners aan veilige en kansrijke buurten, waar onze bewoners zich thuis voelen.

Vastgoed

Op deze afdeling werken we aan het bouwen, verbeteren en onderhouden van onze woningen.

Financiën & Informatie

De collega’s op deze afdeling zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid, de administratie, registratie, ICT en informatisering.

Beleid & Communicatie

Hier werken we aan beleidsontwikkeling en –advisering op het gebied van wonen en de communicatie met onze huurders en collega’s.

Personeel & Organisatie

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en –advies en de ontwikkeling van Tiwos.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waarvan twee leden namens de huurders zitting hebben. De Raad van Toezicht beoordeelt en geeft o.a. goedkeuring aan de begroting en het jaarverslag. De Raad van Toezicht legt uitgebreid verantwoording af over de onderwerpen van toezicht en gesprek. De Raad van Toezicht van Tiwos bestaat in 2016 uit de volgende leden:

Paul de Roij voorzitter
Dietlinde van Wezel (namens de huurders)
Marja Bruyn (namens de huurders)
Geert van Gerwen
Frans Schilder