Huur betalen

Huur betalen

De huur die u aan ons betaalt, bestaat uit twee delen. De nettohuur is bestemd voor het ‎gebruik van de woning. Daarnaast betaalt u een bedrag aan servicekosten als vergoeding voor ‎diensten die wij aan u leveren. Samen is dit de brutohuur. Elk jaar vindt er op 1 juli een ‎huuraanpassing plaats.‎

Wij willen de huur vóór de eerste dag van elke maand van u ontvangen. De gemakkelijkste ‎manier om te betalen is via een machtiging. U hoeft niets te doen en weet zeker dat uw huur ‎op tijd is betaald. Bovendien maakt u elke maand kans op € 50,- als u via een machtiging de ‎huur betaalt!‎ Klik hier voor een overzicht van de winnaars van deze maand.

Huurbetaling via machtiging

Als u Tiwos machtigt schrijven wij uw huur de eerste werkdag van de maand van uw rekening ‎af, behalve in de maand december. Vanwege het beperkt aantal werkdagen aan het einde van ‎die maand wordt de huur iets eerder afgeschreven.‎

Als u wilt dat wij uw huur automatisch afschrijven kunt u het  machtigingsformulier invullen en ondertekend terugsturen naar: Tiwos, Postbus 10051, 5000 JB Tilburg. U kunt het formulier ook op ons ‎kantoor invullen. Houdt u rekening met enige tijd voor de verwerking van uw verzoek.‎

Huurachterstand

Een huurachterstand kan iedereen overkomen, maar meld het op tijd bij Tiwos. Want alleen dan kunnen we op zoek gaan naar een passende oplossing. Soms is een betaalafspraak voldoende maar als er meer achterstanden zijn bekijken we uw hele financiële situatie. Wij geven u dan een advies om het probleem op te lossen. Niet alleen voor het moment, maar ook voor de toekomst.

Tiwos krijgt hierbij ondersteuning van gespecialiseerde instellingen zoals Bureau Schuldhulpverlening. Deze organisatie kijkt samen ‎met de bewoner naar mogelijkheden om de ‎schulden af te lossen en het huishoudboekje weer sluitend te ‎krijgen.‎

 

Hebt u vragen over het betalen van uw huur? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling huurincasso: (013) 54 90 768