Huur betalen

Huur betalen

De huur die u aan ons betaalt, bestaat uit twee delen. De nettohuur is bestemd voor het ‎gebruik van de woning. Daarnaast betaalt u een bedrag aan servicekosten als vergoeding voor ‎diensten die wij aan u leveren. Samen is dit de brutohuur. Elk jaar vindt er op 1 juli een ‎huuraanpassing plaats.‎

Wij willen de huur vóór de eerste dag van elke maand van u ontvangen. De gemakkelijkste ‎manier om te betalen is via automatische incasso. U hoeft niets te doen en weet zeker dat uw huur ‎op tijd is betaald. Bovendien maakt u elke maand kans op € 50,- als u uw huur via automatische incasso betaalt!‎ De winnaars ontvangen daarover van ons bericht.

U kunt uw huur op vier manieren aan ons betalen:

Automatische incasso

De eenvoudigste manier om uw huur te betalen, is via automatische incasso. Dit betekent dat u ons machtigt om elke eerste werkdag van de maand de huur af te schrijven van uw bankrekening. U moet er uiteraard wel voor zorgen dat u voldoende saldo op uw rekening heeft staan.

Een automatische incasso kan alleen als u daar zelf toestemming voor geeft. Mocht u hiervoor kiezen kunt u het machtigingsformulier invullen en ondertekend terugsturen naar: Tiwos, Postbus 10051, 5000 JB Tilburg. U kunt het formulier ook op ons ‎kantoor invullen. Houdt u rekening met enige tijd voor de verwerking van uw verzoek.‎

Voordelen:

  • U hoeft niet op te letten dat u uw huur op tijd betaalt. Elke eerste dag van de maand wordt de huur namelijk automatisch afgeschreven.
  • Eventuele wijzigingen van uw huur worden automatisch door ons verwerkt.
  • U maakt elke maand kans op € 50,- als u via automatische incasso uw ‎huur betaalt!‎

Overschrijving door de bank

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een automatische overschrijving via uw bank. De bank zorgt er dan elke maand voor dat het geld op tijd wordt overgemaakt. U moet dit zelf regelen met uw bank. Bij elke huurwijziging moet u zelf het nieuwe bedrag aan de bank doorgeven.

Pinbetaling

U kunt uw huur via pinbetaling bij ons aan de balie voldoen. Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers is het niet mogelijk om contant bij ons aan de balie te betalen.

Acceptgiro

U kunt de acceptgiro die u van Tiwos ontvangt betalen via internetbankieren. Uiteraard kunt u de acceptgiro ook ter betaling bij uw bank inleveren.

Hebt u vragen over het betalen van uw huur? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling huurincasso: (013) 549 07 68 Tiwos heeft ook twee budgetcoaches. Ze geven u inzicht in uw inkomsten en uitgaven als u daar behoefte aan heeft.