Meedenken met Tiwos

Tiwos en de Huurders Belangen Organisatie van Tiwos (de HBO) vinden het belangrijk dat bewoners meedenken over een aantal onderwerpen. Wij nodigen je daarom van harte uit om deel te nemen aan ons digitale huurderspanel.

Wat betekent het als ik meedoe met het huurderspanel?
Je krijgt een aantal keer per jaar (maximaal vier keer) een online vragenlijst via de mail toegestuurd. Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 5 minuten. Je bent niet verplicht om elke keer mee te doen.

Waar kan ik over meedenken?
De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over je woonomgeving, het beleid van Tiwos of onderhoud aan woningen.

Zijn mijn gegevens veilig?
Ja, jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek en worden anoniem verwerkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau USP.

Hoe meld ik me aan voor het huurderspanel?
Heel eenvoudig. Stuur een e-mail naar email@tiwos.nl met daarin jouw adresgegevens en de melding dat je mee wil doen aan het huurderspanel.

Uitkomsten onderzoek huurderspanel: huurprijs

De Huurder Belangen Organisatie en Tiwos willen graag weten hoe huurders over bepaalde onderwerpen denken. Een grote groep van het huurderpanel heeft in het laatste onderzoek hun mening gegeven over het onderwerp ‘huurprijs’. De uitkomsten lees je hieronder.

  • Veel huurders uit het huurderspanel vinden het belangrijk dat Tiwos huurders met betaalproblemen ondersteunt. Ruim 8 op de 10 van de groep vinden het goed dat huurders met een laag inkomen het afgelopen jaar huurverlaging kregen.
  • De helft van de groep vindt het eerlijk dat huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging krijgen dan huurders met een lager inkomen.
  • De budgetcoaches van Tiwos zijn nog niet zo bekend. Het is belangrijk om hun bekendheid te vergroten zodat nog meer bewoners gebruik kunnen maken van deze budgetcoach.
  • Bijna alle huurders die hebben meegedaan aan het onderzoek vinden het belangrijk dat Tiwos investeert in verduurzaming. 35% ziet dit als prioriteit voor het komende jaar.
  • Een groot deel van de groep is bereid meer huur te betalen voor het verduurzamen van hun eigen woning, maar minder bereid om bij te dragen aan het verduurzamen van andere Tiwos woningen.
  • Investeren in nieuwe woningen wordt belangrijk gevonden door de huurders die mee hebben gedaan, maar 40% van deze groep wil hiervoor geen hogere huur betalen.

Tiwos gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij het maken van toekomstige keuzes. Wil je ook actief meedenken? Meld je dan aan via een e-mail naar email@tiwos.nl met daarin jouw adresgegevens en de melding dat je mee wil doen aan het huurderspanel.