Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

In uw huurovereenkomst staan alle officiële afspraken, zoals de huurprijs, de datum waarop de huur ingaat en de rechten en plichten van zowel u als huurder als van Tiwos. Bijvoorbeeld over het onderhoud van uw woning. U ontvangt en ondertekent de huurovereenkomst als u een woning gaat huren van Tiwos.

 

Inwonen

Als u iemand bij u in huis wilt laten inwonen hebt u daarvoor toestemming nodig van Tiwos. Die toestemming kunt u aanvragen met onderstaand formulier. U kunt het formulier ook opvragen via email@tiwos.nl of bellen naar (013) 549 08 90.

Formulier Verzoek tot inwoning

Medehuurderschap

Als u iemand bij u in huis wilt laten inwonen hebt u daarvoor toestemming nodig van Tiwos. Twee jaar na toestemming tot inwoning kunt u voor de inwoner medehuurderschap aanvragen. Alle aanvragen worden individueel bekeken. Kijk hier voor de voorwaarden.

Formulier  Verzoek tot medehuurderschap