Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staan alle officiële afspraken, zoals de huurprijs, de datum waarop de huur ingaat en de rechten en plichten van zowel jou als huurder als van Tiwos. Bijvoorbeeld over het onderhoud van jouw woning. Je ontvangt en ondertekent de huurovereenkomst als je een woning gaat huren van Tiwos.

Inschrijving Basisregistratie Personen

Als huurder moet je jezelf inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van de woning.

Inwonen

Onder bepaalde voorwaarden mag je (tijdelijk) een of meerdere personen bij jou in de woning laten wonen. Je moet hiervoor toestemming vragen aan Tiwos. Om toestemming aan te vragen moet je een afspraak maken bij ons op kantoor, ook de kandidaat-inwoner(s) moet(en) daarbij aanwezig zijn. Je moet onderstaande documenten meenemen:

 • Legitimatiebewijzen van jouzelf en de kandidaat-inwoner(s);
 • Een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder van de kandidaat-inwoner(s);

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • Jouw woning moet groot genoeg zijn om een of meerdere personen bij u te laten inwonen.
 • jouw woongedrag moet altijd goed geweest zijn.
 • Het woongedrag van degene(n) die je wilt laten inwonen moet altijd goed geweest zijn.


Let op
: Ook met toestemming van ons heeft de inwoner geen rechten op de woning. Wanneer je de huur opzegt dan moet de inwoner de woning ook verlaten. Mocht je toestemming tot inwoning hebben gekregen voor jouw partner dan kun je na twee jaar een gemeenschappelijke huishouding te hebben gevoerd medehuurderschap voor jouw partner aanvragen.

Medehuurderschap

Als je een woning huurt bij Tiwos kun je als huurder in bepaalde gevallen medehuurderschap aanvragen. Als Tiwos medehuurderschap verleent krijgt de medehuurder dezelfde rechten en plichten die jij als (hoofd)huurder hebt zoals het betalen van de huur, het goed bewonen van de woning en het recht op de woning als bijvoorbeeld een van de twee de woning verlaat. Om medehuurderschap aan te vragen moet je een afspraak maken bij ons op kantoor.

Soorten medehuurderschap:

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Na een huwelijk of het aangaan van geregistreerd partnerschap wordt jouw partner volgens de wet automatisch medehuurder. Wij passen dit graag voor je aan in onze administratie. Hiervoor moet je een afspraak maken bij ons op kantoor. Hierbij moet zowel de aanvrager (huurder) als partner aanwezig zijn. Wat je moet meebrengen:

 • Het legitimatiebewijs van jullie beiden.
 • Jouw trouwboekje of de notariële akte van het geregistreerd partnerschap. Als je in het buitenland getrouwd bent moet je de huwelijksakte meebrengen die in Nederland bij de gemeente is vastgelegd en waarin staat het huwelijk volgens de Nederlandse wet rechtsgeldig is. Je kunt de akte tegen betaling ophalen bij de gemeente.

Samenwonen (samen huishouding voeren)

Als je medehuurderschap wilt aanvragen omdat je samenwoont of een gemeenschappelijke huishouding voert gelden de volgende voorwaarden:

 • Je moet minimaal twee jaar voor het aanvragen van medehuurderschap toestemming tot inwoning hebben gekregen voor de kandidaat-medehuurder.
 • De kandidaat-medehuurder moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Je moet gedurende minimaal twee jaar een gemeenschappelijke huishouding gevoerd hebben.

Voor het aanvragen van medehuurderschap moet je een afspraak maken bij ons op kantoor. Hierbij moeten zowel de aanvrager (huurder) als kandidaat-medehuurder aanwezig zijn. Wat je moet meebrengen:

 • Het legitimatiebewijs van jullie beiden.
 • Een adresuittreksel van jouw adres waaruit blijkt dat je minimaal twee jaar gezamenlijk op het adres woont, dat niet ouder is dan een maand.
  Je kunt dit ophalen bij de gemeente, of digitaal opvragen via tilburg.nl.
 • Bewijsstukken van de gemeenschappelijke gevoerde huishouding waaruit blijkt dat je minimaal twee jaar een gemeenschappelijke huishouding voert. Bijvoorbeeld een samenlevingscontract, bankafschriften waarop gezamenlijke huishoudelijke betalingen te zien zijn, gezamenlijke verzekeringen, gezamenlijke tenaamstelling bij instanties.
 • Een recente salarisstrook van de kandidaat-medehuurder.

Medehuurderschap bij een ouder-kind relatie

Normaal gezien kan er voor een inwonend kind of inwonende ouder geen medehuurderschap aangevraagd worden behalve bij een bijzondere situatie. Dit kan het geval zijn bij langdurige zorg voor de ouder of voor het (volwassen) kind. Als je in deze situatie medehuurderschap wilt aanvragen gelden de volgende voorwaarden:

 • Ouder en kind moeten voor langere tijd in dezelfde woning gewoond hebben.
 • In het geval dat het kind voor de ouder zorgt moet het kind minimaal 35 jaar oud zijn.

Voor het aanvragen van medehuurderschap moet je een afspraak maken, een medewerker van Tiwos komt dan bij jou op huisbezoek. Documenten die je moet laten zien:

 • Het legitimatiebewijs van jullie beiden.
 • Een adresuittreksel van jouw adres, dat niet ouder is dan een maand.
  Je kunt dit ophalen bij de gemeente, of digitaal opvragen via tilburg.nl.
 • Bewijsstukken van de langdurige zorg, bijvoorbeeld via het CIZ.

Na de beoordeling van de gegevens melden wij je direct of wij wel of niet akkoord gaan met de inwoning of het medehuurderschap. Soms vragen we je extra gegevens aan te leveren omdat we niet kunnen constateren of we inwoning of medehuurderschap kunnen toekennen. Als inwoning of medehuurderschap wordt toegekend verwerken wij dit in onze administratie. Na aanpassing ontvang je hierover schriftelijk bericht.

 

Misschien ook interessant