Van Groot Naar Beter

08-11-2022

We zien dat veel ouderen wonen in een woning die niet meer aansluit bij hun woonwensen of mogelijkheden. De woning is bijvoorbeeld te groot, het wordt steeds moeilijker om de trap te nemen of het onderhoud van de tuin is te zwaar. We merken echter dat de verhuisbereidheid onder ouderen laag is. Verhuizen kan spannend zijn en ouderen zien er vaak tegenop omdat ze het proces om te verhuizen niet overzien. Hier willen de drie Tilburgse corporaties, de bewonersbelangenorganisatie SBOT en de gemeente Tilburg verandering in brengen. Samen zijn zij daarom de pilot ‘Van Groot Naar Beter’ gestart.

Doorstroming bevorderen
Met de pilot willen de corporaties de doorstroming van ouderen die wonen in een niet passende eengezinswoning naar een passende gelijkvloerse huurwoning stimuleren. Doorstromen naar een passende woning bevordert het woongenot, helpt bij het langer zelfstandig blijven wonen en brengt daarnaast een keten van verhuizingen op gang waardoor de woningmarkt ook in beweging wordt gezet. Veel voordelen dus!

Doorstroommakelaar
Elke corporatie heeft een eigen doorstroommakelaar aangesteld, die onderling nauw met elkaar samenwerken. De doorstroommakelaar voert een intakegesprek met de bewoner en brengt de wensen en mogelijkheden in kaart. Daarnaast matcht de doorstroommakelaar de vraag en het beschikbare aanbod en ondersteunt ze de bewoner in het maken van een beslissing. Ook wordt gekeken of er mogelijke financiële drempels weggenomen kunnen worden en of er verhuishulp ingeschakeld moet worden.

Denk je na over verhuizen? En wil je hierbij hulp?
Neem dan contact op met onze doorstroommakelaar Daniëlle Vreijsen via telefoonnummer 013 – 549 08 90 of of kijk hier voor meer informatie.