Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Chapeau Woonkringen

Tiwos en Chapeau Woonkringen gaan samen een kleinschalige woonvoorziening realiseren voor mensen met een psychische problematiek. Tiwos zorgt voor het gebouw, Chapeau zorgt voor de selectie van de bewoners en de dagelijkse begeleiding.

Bouwplan
Tiwos vindt het belangrijk dat er in Tilburg goede woonplekken zijn voor kwetsbare mensen. Dat is een duidelijke doelstelling van de sociale huursector. Samen met DAT Architecten en Chapeau is een bouwplan uitgewerkt voor 19 bewoners. Het woongebouw komt op de hoek Goirkestraat en Wittebollestraat. De hoofdingang bevindt zich aan de Goirkestraat. Het gebouw heeft 3 tot 4 bouwlagen en sluit qua uitstraling aan op de bestaande bouw. Alle woningen hebben een eigen voordeur en eigen keuken en sanitair. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes.

De bouwplannen zijn besproken met een bewonersgroep uit de buurt, waarbij verschillende aandachtspunten aan bod zijn gekomen, zoals de hoogte van het gebouw, parkeren, fietsenstalling,  gebruik van de tuin, soort bewoners en zorgen over mogelijke overlast.

Bewoners
Chapeau Woonvoorzieningen en Tiwos hebben omwonenden uitgebreid geïnformeerd. Chapeau is heel transparant over de toekomstige bewoners en streeft naar een open relatie met de buurt. Het gaat om een woonvoorziening voor mensen met een psychische beperking die kwetsbaar zijn voor psychoses. Chapeau heeft veel ervaring met deze woonvorm, bijvoorbeeld in een woonkring in Uden. Mensen met een psychische beperking zijn heel goed in staat zelfstandig te wonen. Dagelijks is er professionele begeleiding en bewoners hebben in de regel (vrijwilligers)werk of een dagbesteding.

Het woongebouw is 1 maart 2018 opgeleverd.

Update 6 maart 2018