Traverse

Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De bestaande gebouwen zijn erg verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Modernisering is noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden aan dak- en thuislozen.

Herontwikkeling
De uitvoering van de herontwikkeling gebeurt gefaseerd. In november 2016 is gestart met de uitvoering van de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat en gaat naar verwachting tot en met 2020 duren. Als de ‎werkzaamheden daar afgerond zijn, start de verbouwing aan de Gasthuisring. ‎

Nieuwbouw Reitse Hoevenstraat
De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie woongebouwen die ruimer en moderner ‎worden dan de huidige woongebouwen. Deze vernieuwing is noodzakelijk omdat de technische en ‎functionele staat van de bestaande gebouwen sterk verouderd is. In de nieuwe situatie hebben ‎cliënten meer individuele ruimte en privacy en krijgt het terrein een meer open karakter waardoor het ‎toegankelijker is voor wijkbewoners.

Aannemer Hendriks Coppelmans start met de bouw van een nieuw techniekgebouw ‎vooraan op het terrein. Vervolgens wordt het kantoorgebouw aan de straatkant (Reitse Hoevenstraat) ‎gesloopt. Na de sloop wordt hier het eerste nieuwe woongebouw gebouwd. Hierna volgen de sloop ‎en nieuwbouw van de andere twee woongebouwen.

Medewerkers die werkzaam zijn op het centraal bureau verhuizen tijdelijk naar een andere locatie in de ‎stad. De cliënten van Traverse kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon op het terrein blijven ‎wonen. Ook blijft Eetcafé ‘De Bron’, dat op het terrein gevestigd is, tijdens de werkzaamheden ‎geopend.

Update 25 oktober 2016