Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Het afgelopen jaar zijn met name de betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid actueler en urgenter geworden. Om met het eerste te beginnen: met name door de energiecrisis dreigde wonen voor veel van onze bewoners onbetaalbaar te worden. We hebben dit thema sterk opgepakt, zowel de corporatie-sector als geheel als Tiwos. Daarbij is in 2022 de volle omvang van de wooncrisis nog meer onder ieders aandacht gekomen. Ook in Tilburg zijn de wachtlijsten -te- lang. Om voldoende woningen beschikbaar te krijgen moeten er in Tilburg tot 2040 25.000 woningen bijkomen. Dat betekent ook voor Tiwos een forse bouwopgave. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de twee grootste prioriteiten uit ons Koersplan: betaalbaarheid en beschikbaarheid. Wat we hiervoor hebben gedaan, en wat we daarnaast ook nog hebben ingezet op duurzaamheid, de leefbaarheid van onze wijken en welke stevige stappen we hebben gezet in onze organisatie-ontwikkeling leest u in dit verslag. Ik wens u veel leesplezier!

René Scherpenisse
Bestuurder Tiwos

Benieuwd naar maatwerk?

Lees wat voor soorten maatwerk onze medewerkers het afgelopen jaar hebben toegepast

"Als buurtbeheerder kan ik ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats komen"

Als buurtbeheerder heb ik een goed netwerk van samenwerkingspartners waar ik regelmatig gebruik van maak. Ik kom vaak bewoners tegen die vastlopen in het krijgen van hulp, en in die gevallen kan ik een belangrijke schakel zijn om hen verder te helpen. Het komt regelmatig voor dat alles op papier wel geregeld lijkt te zijn, maar dat er net iets extra’s nodig is om iemand verder te helpen.

Zo had ik bijvoorbeeld te maken met een eenzame bewoonster die ook nog eens last had van straatvrees. De GGZ kon haar niet meer helpen omdat ze geen vooruitgang boekte en alles op haar eigen manier wilde doen. Ik ben toen in contact gekomen met haar zus en heb ervoor gezorgd dat er hulp werd ingeschakeld. Zo heb ik bijvoorbeeld Beter Groenewoud gevraagd om haar tuin op te ruimen, zodat ze weer naar buiten kon en van de frisse lucht kon genieten. Ook heb ik haar gevraagd of ze behoefte had aan een maatje, waarop ze positief reageerde. Ik heb toen contact opgenomen met Team Toegang om ervoor te zorgen dat ze begeleiding kreeg en in beeld bleef. Dankzij deze hulp heeft ze nu iemand om dingen mee te doen en komt ze weer meer buiten.

Een andere bewoner die mijn hulp nodig had, was een oudere man die geen netwerk meer had. Al zijn kennissen waren overleden, zelfs zijn kinderen. Hij had wel huishoudelijke hulp, maar het ging steeds slechter met hem. Ik heb toen de Ouderenadviseur van ContourdeTwern ingeschakeld om hem te helpen. We leveren maatwerk door goed te signaleren en te schakelen met de juiste mensen. Zelfs als een woning er goed uitziet, kunnen we ervoor zorgen dat bewoners de juiste hulp krijgen en dat ze zich prettig voelen in de buurt. We zijn breed georiënteerd en kijken niet alleen naar huizen en tuinen, maar ook naar bewoners die het moeilijk hebben en hulp nodig hebben. Als buurtbeheerder kan ik ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats komen.

"De schulden stapelden zich op"

We hebben op maat gemaakte oplossingen aangeboden om een schrijnende situatie aan te pakken. Een oude dame met veel gezondheidsproblemen moest verhuizen naar een woning zonder trappen. Haar dochter en kleinzoon woonden bij haar in, maar de dochter misbruikte haar moeder. We waren niet op de hoogte dat de dochter inwoonde en niets betaalde, terwijl ze wel een baan had. Daarom werden de toeslagen voor de bewoonster stopgezet en kon ze de huur, gas, water en licht niet meer betalen. De schulden stapelden zich op. De buurtbeheerder kwam achter deze situatie en de andere dochter van de bewoonster heeft ons op de hoogte gesteld van de problemen en de ernstige impact op haar moeder.

Onze buurtbeheerder heeft persoonlijk een brief bij de bewoonster afgeleverd en haar uitgenodigd om naar ons kantoor te komen, om te voorkomen dat de inwonende dochter de brief zou onderscheppen. De bewoonster kwam samen met haar andere dochter naar ons kantoor voor een gesprek. We hebben haar een nultredenwoning aangeboden zodat ze weg kon uit de situatie. Om duidelijkheid te creëren hebben we een gedragsaanwijzing opgesteld met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Samenwonen in deze woning was niet toegestaan, zodat de dochter haar eigen huis zou moeten zoeken. De relatie tussen de bewoonster en haar dochter was uiteraard verstoord door de financiële dreun die de moeder kreeg, maar de bewoonster woont nu comfortabel in haar nieuwe huisje, met de wetenschap dat inwonen niet is toegestaan van Tiwos.

"Ik zie het als een vorm van buurtbeheerderswerk"

In de week van Kerst vorig jaar, toen ik aan het werk was, besloot ik om de oudere mensen te bezoeken vanwege de toenemende eenzaamheid die vaak wordt ervaren tijdens die tijd.

Er was een vrouw die aan me vertelde dat ze zich ontzettend eenzaam voelde. Ik stelde haar voor: “Waarom ga je niet naar het wijkcentrum om contact te maken met mensen van jouw leeftijd?” Helaas voelde ze zich niet op haar gemak in de buurt en kon ze geen verbinding maken met anderen. Daarom besloot ik haar door te verwijzen naar de Katholieke Ouderenbond, zodat ze niet langer alleen hoefde te zijn. Ik zie het als een vorm van buurtbeheerderswerk, iets wat in mijn ogen gewoon bij mijn verantwoordelijkheden hoort. Het is van essentieel belang om actief te zijn in het creëren van een ondersteunende gemeenschap voor mensen in nood. Door hen te helpen verbindingen te maken en eenzaamheid te verminderen, dragen we bij aan het welzijn van onze buurt.

"Ik ben haar in het ziekenhuis gaan opzoeken met een bloemetje"

Er is een bewoonster in mijn buurt die dolgraag in haar tuin werkt, maar dit niet langer kon omdat de tuin overladen was met rommel. Ze was niet in staat om dit zelf op te lossen vanwege haar beperkte mobiliteit. Ik heb daarom Prospects at Work ingeschakeld om de tuin tegen een aangepast tarief op te ruimen. Nadat de klus geklaard was, wilde ik graag de tuin komen bekijken, maar ik kon de bewoonster niet bereiken. Uiteindelijk heb ik haar toch te spreken gekregen en ontdekte ik dat ze onlangs gevallen was en zeven breuken had opgelopen. Ik ben haar in het ziekenhuis gaan opzoeken met een bloemetje en ben van plan om binnenkort opnieuw bij haar langs te gaan. Haar nichtje past op haar huis en vroeg me om een oogje in het zeil te houden, wat ik natuurlijk graag wil doen.

Ook heb ik Prospects at Work ingeschakeld voor een bewoner die ging verhuizen. Hij wilde de verhuizing samen met zijn broer doen, maar omdat ze beiden al in de tachtig waren, was dit geen gemakkelijke taak. Prospects at Work heeft de verhuizing voor hem geregeld, maar de bewoner vond het moeilijk dat hij niet zelf kon helpen. Vroeger was hij erg sterk en hij vond het lastig om te accepteren dat hij niet meer in staat was om te helpen. De verhuizers hadden begrip voor het sociale aspect van de verhuizing en speelden hierop in. Ze kwamen overeen dat de bewoner de verhuizing op zijn eigen manier zou begeleiden en als hij in staat was, zelfs mee zou helpen. Prospects at Work heeft de bewoner verhuisd en de meubels die niet meekonden, hebben ze geschonken aan mensen die niet veel geld hadden. Het was een mooie ruil.

"De man was slecht ter been en kon nauwelijks de trap opklimmen"

Een casus werd aan onze medewerker voor bemiddeling en advies voorgelegd door de buurtbeheerder. Het betrof een oudere man en vrouw die op de derde verdieping van een appartement zonder lift woonden. De man was slecht ter been en kon nauwelijks de trap opklimmen. Ondanks dat ze nog maar een paar jaar stonden ingeschreven, wilden ze graag naar een woning met lift verhuizen. Het gebiedsteam heeft deze kwestie besproken en besloten om hen te helpen bij het doorstromen naar een appartement met lift. Het nieuwe appartement had echter een huurprijs die te hoog was om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Uiteindelijk hebben de leefbaarheidsconsulent, de medewerker voor bemiddeling en advies en ik samengewerkt om te bepalen of de bewoners echt de noodzaak hadden om te verhuizen en om een uitzondering voor hen te maken.

Normaal gesproken maken we deze uitzondering niet vaak, maar er waren meerdere factoren die hier meespeelden en waardoor ze graag wilden verhuizen. Uiteindelijk hebben we besloten om maatwerk te leveren en de huur iets te verlagen zodat ze in aanmerking konden komen voor huurtoeslag. Inmiddels is de huurtoeslaggrens verhoogd, dus deze stap zou vandaag de dag niet meer nodig zijn.

De bewoners zijn nu zeer tevreden met hun nieuwe woning. Het was prachtig om hen te kunnen helpen.