Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

ATAD leidt tot optelsom van fiscale ellende

16-07-2018

De vennootschapsbelasting, de verhuurderheffing en de komende maatregel tegen belastingontduiking voor multinationals (ATAD) maakt dat de woningcorporaties in Tilburg tot 2021 300 woningen in plaats van 1.500 woningen kunnen bijbouwen. ‘Het is een optelsom van fiscale ellende en daardoor kunnen wij onze prestatieafspraken met gemeenten niet nakomen’, zegt René Scherpenisse, directeur-bestuurder van Tiwos, namens de Tilburgse corporaties.

Het is of 1.200 minder woningen bouwen, of 4.800 woningen minder verduurzamen, hebben de corporaties over de duim berekend. ‘Belastingen betalen we uit de kasstroom, de huren van onze bewoners. Contant geld werkt bij corporaties als een hefboom, want je kunt er leningen mee aangaan en meer investeren. Jaarlijks een miljoen extra aan belastingen, betekent al snel 20 miljoen euro minder investeren’, rekent Scherpenisse voor. ‘Dezelfde overheid die met de ene hand geld weghaalt, wil met de andere hand dat wij investeren in verduurzaming en nieuwbouw. Dat doen we graag, maar het moet wel kunnen.’

Volgens Scherpenisse lijkt dit een maatregel van het Rijk, maar dreunt die de lokale samenleving in. ‘Het betekent dat wij de prestatieafspraken met gemeenten niet kunnen nakomen’, aldus Scherpenisse. Die zijn gemaakt voordat bekend was hoe het kabinet ATAD wilde uitvoeren en dat heeft gevolgen voor de investeringen van de corporaties. Vandaar dat de Tilburgse corporaties een brief hebben gestuurd aan wethouders en die hebben bij partijgenoten in Den Haag inmiddels hun zorgen geuit. ‘Er is een groot verschil tussen hoe de lokale en de landelijke politici corporaties zien. In Den Haag denken ze dat bij ons het geld tegen de plinten klotst en dat ze de belastingkraan verder open kunnen draaien’, zegt Scherpenisse.

‘Het is supercynisch dat de huurder hier uiteindelijk voor opdraait. Al ons geld komt van huurders en gaat naar huurders. Op het steeds groter deel belastingen na. Zij betalen de rekening en wij kunnen minder voor hen doen, bijvoorbeeld aan verduurzaming. Als straks ook nog de gasprijzen stijgen, krijgen ze daardoor een nog hogere rekening. Verhuurderheffing is een huurdersheffing, een extra aanslag voor mensen die het toch al niet breed hebben’, betoogt Scherpenisse. ‘Wie dat uit kan leggen, mag het aan mij komen doen’.

Maatschappelijke organisaties
Corporaties zijn maatschappelijke organisaties en staan voor verduurzaming van een derde van alle woningen in Nederland. ‘En dat is logisch, want anders gaan onze huurders hogere energieprijzen betalen. Dat willen wij voorkomen, maar dat wordt ons zo onmogelijk gemaakt’. Hij staat dan ook volledig achter het besluit van het verenigingscongres van Aedes dat corporaties wel willen verduurzamen, maar dat er dan geld bij moet. ‘Dan heb je lagere CO2-uitstoot, minder kosten voor huurders en wint iedereen. Zonder extra geld gaan wij het Klimaatakkoord niet tekenen. Ik hoop dat het kabinet tot bezinning komt’, aldus Scherpenisse.