Column André van der Wouw: Simultaan schaken

31-05-2018

Als manager vastgoed ben ik voortdurend aan het schaken op 4 schaakborden. Dagelijks ben ik bezig met duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid.

Op het gebied van duurzaamheid wil ik de CO2-uitstoot terugdringen door aardgasloze woningen te bouwen. Het liefst in een circulair bouwsysteem vanwege de toenemende schaarste aan grondstoffen. Ik bouw bij voorkeur klimaatadaptief omdat we steeds vaker te maken krijgen met de gevolgen van de opwarming van de aarde (hittestress, wateroverlast). En ik zoek naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde woning en woonomgeving want er moet ook nog geleefd kunnen worden in onze woningen.

Op het vlak van betaalbaarheid heb ik met twee belangen rekening te houden. Het moet betaalbaar zijn voor onze huurders en het moet te financieren zijn voor de corporatie. Betaalbaarheid voor bewoners wordt steeds lastiger door de alsmaar duurder wordende samenleving. Een groter wordende groep kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Huurverhoging of EPV is dan niet gewenst. Aan de kostenkant heb ik te maken met snel stijgende bouwkosten. Ook door de hogere eisen aan de woningen, het organiseren van participatie en de kleine schaalgrootte van projecten (vaak binnenstedelijk) worden de investeringen elk jaar hoger.

Ook in het Tilburgse is nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen. Ik ben dus voortdurend op zoek naar geschikte (betaalbare) grondposities waar we woningen kunnen bouwen voor onze doelgroep. Een doelgroep die steeds vaker bestaat uit 1- en 2-persoonshuishoudens. Omdat ik helaas geen glazen bol heb, vraag ik mij steeds af of ik specifiek (klein) moet bouwen voor de huidige vraag of generiek (ruimer) voor de toekomstige vraag. Ik kan ook nog kiezen tussen permanente of tijdelijke uitbreiding.

Leefbaarheid is een onderwerp dat vooral op andere afdelingen wordt aangepakt, maar ook ik heb daar bij projectontwikkeling, onderhoud en verbetering mee te maken. Het is volgens mij het allerbelangrijkste. Je hebt niets aan een duurzame, betaalbare woning die niet leefbaar is. Belangrijke thema’s voor mij zijn veiligheid, toegankelijkheid, uitstraling, comfort en woonomgeving.

Op zich hoeft simultaan schaken geen probleem te zijn als je grootmeester bent. Het wordt pas lastig als een zet op het ene bord, effect heeft op het andere bord. Ik kan een euro maar één keer uitgeven. Het wordt helemaal moeilijk als tijdens het spel ook nog eens de spelregels worden veranderd. Als er weer extra belastinggeld naar Den Haag moet. Of als er bijvoorbeeld weer strengere asbestregels komen.

Het lijkt soms een spel dat niet is te winnen. Toch is dat niet waar. Elke oplevering van een woning, elke tevreden bewoner en elke gram CO2 minder is een overwinning. Mijn advies is om te focussen op haalbare resultaten en te leren van opgedane ervaringen. Deel kennis en speel het spel met andere grootmeesters. Stel kritische vragen en scheidt fabels van feiten. Werk samen met bewoners, bouwers, adviseurs, overheden en collega-corporaties. En heb daarbij respect voor ieders belang. Alleen samen kunnen we het spel winnen.

André van der Wouw, 29 mei 2018

Misschien ook interessant