Flexwoningen op 4 plekken in Tilburg

07-02-2022

Flexwoningen op 4 plekken in Tilburg

Er is een tekort aan 1 persoonswoningen in Tilburg. Een oplossing daarvoor zijn flexwoningen: kant- en klare huurappartementen die binnen een paar maanden te bouwen zijn. De huizen komen op 4 plekken in Tilburg.

De gemeente keek samen met de woningcorporaties wat geschikte plekken waren om te bouwen. Hieruit zijn vier nieuwe locaties naar voren gekomen: Dr. Bloemenlaan (naast Hotel Van der Valk), Meerkoldreef (voormalige locatie Jan Lighthartschool), Laarveld Oost en Bijsterveldenlaan (trapveldje bij de sportvelden). Voor de vijfde locatie in Stappegoor aan de Ringbaan Zuid heeft Tiwos al een plan voor flexwoningen gemaakt.

De appartementen vallen onder de categorie sociale huur en worden gebouwd en verhuurd door WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos. De woningen blijven ongeveer 15 jaar staan.

Afspraken bouw sociale huurwoningen

In het convenant Wonen van de gemeente staat dat er in de periode 2020-2024 1.500 sociale huurwoningen in Tilburg moeten komen. Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Met de bouw van flexwoningen komen we tegemoet aan de afspraken voor de bouw van sociale huurwoningen. De flexwoningen zijn bedoeld door uiteenlopende groepen die een urgent huisvestingsprobleem hebben. Op deze manier zorgen we voor passende woonruimte voor elke Tilburger.”

Met spoed woonruimte nodig

Op het Laarveld Oost komen ongeveer 50 appartementen, op de andere drie locaties 100 tot 150 appartementen. De woningen zijn voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij kan het gaan om jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit een zorginstelling (zoals SMO Traverse, RIBW, Prisma of Amarant), mensen met een verblijfsstatus (voormalige asielzoekers) en spoedzoekers. Onder die laatste categorie vallen mensen die bijvoorbeeld na een scheiding of faillissement dringend op zoek zijn naar woonruimte. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen, hebben hun zorgtraject afgesloten en kunnen weer zelfstandig wonen.

Klankbordgroepen

Voor de locaties wordt begin dit jaar een plan gemaakt. Elke locatie krijgt een klankbordgroep die bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties in de omgeving, de woningcorporatie en de gemeente. Als de plannen klaar zijn, organiseren de gemeente en de woningcorporatie per locatie een informatieavond. Die zijn in mei en juni. Rond de zomer van 2022 neemt de gemeente een definitief besluit over het plan, waarna de gebruikelijke inspraakprocedures van start gaan. Als alles goed gaat, start de bouw van de appartementen in 2023.