Wethouder Dols ontvangt manifest over de urgentie van de vergrijzing

25-10-2021

Op 21 oktober hebben dertien organisaties een manifest aangeboden aan wethouder Rolph Dols van de gemeente Tilburg. Daarin roepen ze op de vergrijzing nog serieuzer te nemen. Ze willen gezamenlijk er een tandje bij zetten. Het manifest heet ‘2030-2040: Ouderen hebben de toekomst in Tilburg!’. Het manifest is aangeboden door SeniorenRaad Tilburg, KBO-kring Tilburg, De Zonnebloem, De Wever, Thebe, Thebe Extra, Het Laar, TBV Wonen, Tiwos, Wonen Breburg, ContourdeTwern, VGZ en CZ.

Deze organisaties werken steeds meer samen, ook met de gemeente Tilburg. Ze hebben meegedacht over de notitie ‘Integrale kijk op ouderen, gezond en gelukkig oud in Tilburg’ die eind 2019 is vastgesteld in de gemeenteraad. De ambitie is: een omgeving creëren waar de randvoorwaarden aanwezig zijn om ouder te worden in het midden van de maatschappij, waar je als oudere erbij hoort, gezien wordt en ertoe doet. Sinds 2020 voert de gemeente samen met deze en andere organisaties het programma ‘Gezond en Gelukkig oud in Tilburg’ (GGoud) uit. Het programma bestaat uit diverse projecten om te werken aan de ambitie en om de stad klaar te stomen voor de vergrijzing. Dit naast alle projecten en activiteiten die deze organisaties zelf uitvoeren. Gezien de urgentie van de vergrijzing hebben ze samen op een rij gezet wat nog meer nodig is. Door middel van dit manifest leggen ze hun conclusies neer bij de Tilburgse politiek en samenleving.

De negen speerpunten in het manifest om tot een versnelling in Tilburg te komen zijn:

  1. Meer bewustwording over ouder worden, ook al vóór pensionering. Ouderen zijn langer fit en hoe kunnen ze deze zogenoemde ‘derde levensfase’ goed benutten. Maar ook tijdig nadenken over wat ze willen als ze niet meer fit en mobiel zijn.
  2. Voor een betere doorstroming van de woningmarkt is het van belang dat ouderen (huur en eigendom) op tijd kunnen en willen verhuizen naar een geschikte woning.
  3. Ouderen die passender (en kleiner) gaan wonen en een grotere woning achterlaten dienen voorrang te krijgen en een verhuiskostenvergoeding.
  4. Gezien de werkdruk en het capaciteitstekort in de zorg, is het nodig nog steviger in te zetten op zorgtechnologie en domotica. Dit geldt voor zorg thuis als in een instelling.
  5. Meer mensen verleiden om in de zorg te gaan/blijven werken. Hiervoor nog meer en gerichter allerlei doelgroepen benaderen met maatwerk.
  6. Extra aandacht voor de kwetsbare wijken met weinig netwerken en veel (te verwachten) kwetsbare en eenzame ouderen. Hierbij is goede samenwerking nodig tussen professionals en vrijwilligers.
  7. Het versneld organiseren van thuisondersteuning van ouderen met (beginnende) dementie. Op basis van de behoefte en de vraag, op maat, los van schotten in wetten en regels.
  8. Een stedelijke aanpak voor het sterk groeiend aantal mensen met dementie.
  9. Meer aandacht voor diversiteit. Ouderen horen erbij, ongeacht afkomst, kleur, geslacht, seksuele voorkeur of genderidentiteit. Hierbij in het bijzonder aandacht voor de snel groeiende groep ouderen met migratieachtergrond.

Download hier het Manifest ‘2030-2040: Ouderen hebben de toekomst in Tilburg!

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/ggoud .