Werkverschaffing

Bron: www.stadsbos013.nl en Wikipedia
Foto: Aanleg van vijver in het kader van de werkverschaffing,
Fotograaf Bureau voor de Statistiek en Voorlichting gemeente Tilburg
Het Wandelbos werd als werkverschaffingsproject uitgevoerd onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Er werd een vijver gegraven, paden aangelegd en een bos geplant. In de werkverschaffing kregen de werklozen geen echte baan aangeboden, maar werden ze door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren bijvoorbeeld het ontginnen van een hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles gebeurde met schop, kruiwagen en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, met name in socialistische kringen werd de werkverschaffing als een vorm van uitbuiting beschouwd. Het werk was zwaar, de werkweken zo’n 50 uur, de omstandigheden erbarmelijk en het loon was maar net genoeg om met een gezin rond te komen. Ook het graven van de grote vijver in 1936 was een werkverschaffingsproject. Het vrijkomende zand werd gebruikt voor de opritten van het viaduct in de Ringbaan-West.