Alle huurders die met naam in de huurovereenkomst staan vermeld, hebben dezelfde rechten en plichten. Je hebt dus allemaal het recht om in de gehuurde woning te wonen, je bent samen verantwoordelijk voor het betalen van de huur en de servicekosten en je kunt alleen gezamenlijk de huur opzeggen.

Tiwos moet aan ten minste één van de huurders (die met naam in de huurovereenkomst staat vermeld) haar verplichtingen nakomen.