Steeds meer mensen melden zich rechtstreeks bij Buurtbemiddeling. Maar meestal worden ze doorverwezen door bijvoorbeeld Tiwos of door de politie.

Buurtbemiddeling nodigt je uit voor een gesprek. Ze luisteren dan goed naar wat precies het probleem is en hoe je de klacht opgelost zou willen zien. Ze willen ook graag van je weten of de klager bereid is tot een gesprek met de buren. Daarna gaat buurtbemiddeling langs bij de buren om ook hun verhaal te horen.

Buurtbemiddeling komt niet om regels te stellen, dingen te verbieden of iemand in het gelijk te stellen. Buurtbemiddeling is altijd neutraal en heeft geen rol in de inhoudelijke oplossing van het probleem. Wat ze wel doen is samen met de buren aan tafel zitten om te komen tot wederzijds begrip. Dat doen ze met goed getrainde vrijwilligers uit de wijk. Tijdens een gesprek tussen de buren zijn twee vrijwilligers van Buurtbemiddeling aanwezig. Zij zorgen ervoor dat het gesprek ordelijk verloopt en stellen vragen waardoor voor beide partijen duidelijk wordt wat het probleem is. De buren bedenken zélf een oplossing voor het probleem. Dat is meteen ook het waardevolle van deze manier van oplossen van een ruzie.

In dit filmpje zie je hoe buurtbemiddeling werkt:

Kijk ook op https://www.contourdetwern.nl/buurtbemiddeling-brabant/