Bij Tiwos werken de teams nauw samen om met bewoners een thuis in een vitale ‎buurt te bieden. We vinden “Echt contact” erg belangrijk, zowel intern met elkaar als ‎extern met onze netwerkpartners en bewoners. Onze manier van werken laat zich ‎het beste omschrijven als sociaal, dichtbij en gedreven. Van al onze medewerkers ‎verwachten we dat ze samenwerken, over inlevingsvermogen beschikken en ‎verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.‎

We kennen bij Tiwos de volgende teams:‎

Gebiedsteams ‎
In de gebiedsteams werken collega’s samen die samen verantwoordelijk zijn voor de ‎contacten met bewoners en netwerkpartners in een bepaald gebied. Dat zijn o.a. ‎makelaars, opzichters, vakmannen, buurtbeheerders en leefbaarheidsconsulenten.‎
‎ ‎
Serviceteam
Het serviceteam draagt er aan bij dat iedereen die Tiwos bezoekt of belt, of die bij ‎Tiwos werkt, zich welkom en geholpen voelt. Hier werken onze o.a. medewerkers ‎serviceteam die alle binnenkomende telefoontjes beantwoorden, onze ‎secretariaatsmedewerkers en onze facilitaire medewerkers.‎

Team Vastgoed
Dit team werkt aan het verbeteren en onderhouden van onze woningen en initieert ‎en begeleidt zowel nieuwbouw- als onderhoudsprojecten. ‎

Team Financiën en Informatie
De collega’s op deze afdeling zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid, de ‎administratie, registratie, ICT en informatisering.‎

Team Advies en Ontwikkeling
In dit team werken we aan beleidsontwikkeling en –advisering op het gebied van ‎wonen en de communicatie met onze huurders en collega’s. Ook HR advies en ‎beleid is hier ondergebracht. ‎
Het team ondersteunt en initieert op verschillende terreinen de doorontwikkeling ‎van onze organisatie.‎

Er werken bij Tiwos ongeveer 95 medewerkers met een directeur/bestuurder als ‎eindverantwoordelijke. ‎

Klik hier voor ons organogram.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 leden, waarvan twee leden namens de huurders zitting ‎hebben. De Raad van Commissarissen beoordeelt en geeft o.a. goedkeuring aan de begroting en het ‎jaarverslag. De Raad van Commissarissen legt uitgebreid verantwoording af over de onderwerpen ‎van toezicht en gesprek. De Raad van Commissarissen van Tiwos bestaat in 2021 uit de volgende ‎leden:‎
Sander van Bodegraven (voorzitter)
Dietlinde van Wezel (namens de huurders)
Ellen Schellekens
Mary Fiers (namens de huurders)
Jos de Groot
Robèrt Gradus