Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Als de overlast al meerdere malen gemeld is en de veroorzaker zich niet houdt aan de afspraken, gaat Tiwos samen met haar ‎advocaat bekijken of het zinvol is om een juridische procedure te starten. Hiervoor worden alle ‎vastgelegde feiten boven tafel gehaald. Om die reden is het belangrijk dat je alle bewijslast ‎schriftelijk aan ons doorgeeft. Indien een procedure een kans van slagen heeft, verzoekt de ‎advocaat van Tiwos de kantonrechter om de huurovereenkomst tussen Tiwos en de veroorzaker te ‎ontbinden. De rechter neemt vervolgens een beslissing. Zowel Tiwos als de veroorzaker kunnen in ‎beroep gaan als de uitspraak niet naar tevredenheid is.‎