In verband met de feestdagen is ons kantoor op maandag 20 mei 2024 gesloten

Tiwos kan na overleg met de bewonerscommissie besluiten de servicekosten te wijzigen.

Gaat het om wijzigingen in het servicepakket die uitvoerbaar zijn, zonder dat iedereen meedoet, ‎
dan gelden die wijzigingen alleen voor de huurders die het eens zijn met de wijziging.

Gaat het om wijzigingen in het servicepakket die alleen uitvoerbaar zijn als meerdere huurders ‎meedoen, dan moet minimaal 70% van die huurders het eens zijn met deze wijzigingen.  Als ‎minimaal 70% instemt met de wijziging, is iedere huurder aan de wijziging gebonden.‎