Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Het is niet toegestaan (delen van) de woning of de gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor ‎bedrijfsmatige activiteiten. ‎