Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Je dient de woning zelf te bewonen, de woning is jouw hoofdverblijf.