Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Jouw tuin of buitenruimte moet een verzorgde indruk maken. Bomen, struiken of andere beplanting mogen geen schade of overlast veroorzaken.

Tiwos heeft het recht te eisen dat je aan het einde van de huurovereenkomst op jouw kosten de door jou geplante bomen en/of hoogopschietende beplanting (laat) verwijderen.

Het is niet toegestaan jouw buitenruimte te gebruiken voor opslag en/of stalling van spullen die niet thuishoren in een tuin of buitenruimte.