Naast de huurovereenkomst teken je voor:

De sleutels van de gehuurde woning
Je ontvangt de sleutel(s) op de ingangsdatum van jouw huurovereenkomst.

Het opnameformulier van de gehuurde woning
Vóór of tijdens de sleuteloverdracht maakt Tiwos een beschrijving ‎van de woning op het opnameformulier. Tiwos en jij ondertekenen beiden een exemplaar van dit formulier.
Dit opnameformulier is belangrijk als je de huur gaat opzeggen. Als de huurovereenkomst dan eindigt, moet je de woning opleveren (achterlaten) zoals op het opnameformulier staat beschreven.

Het overnameformulier van de gehuurde woning
Als je zaken van de vorige huurder overneemt, leg je dit samen vast in een overnameformulier. Jij en de vorige huurder ondertekenen beiden dit overnameformulier. ‎