Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Je moet een aanpassing aan jouw woning ongedaan maken als:

  • de veranderingen  niet voldoen aan de spelregels van Tiwos.
  • anderen er hinder of overlast van ondervinden of ze een gevaar vormen voor bewoners en de omgeving.
  • veranderingen niet goed zijn onderhouden en daardoor niet overdraagbaar zijn aan nieuwe huurders als je de huur opzegt.
  • veranderingen eenvoudig te verwijderen zijn zoals spiegels, lamellen, jaloezieën en dergelijke en die niet worden overgenomen door de nieuwe huurder.
  • schriftelijk is vastgelegd door Tiwos, dat je ze ongedaan maakt als je de huur opzegt.