Als Tiwos of jijzelf de verplichtingen uit de huurovereenkomst of de wet niet nakomt. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat er dan gebeurt.