Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

Als Tiwos of jijzelf de verplichtingen uit de huurovereenkomst of de wet niet nakomt. In deze algemene voorwaarden staat beschreven wat er dan gebeurt.