Heeft u een kelder? Controleer deze dan op vocht!

De Huurders Belangen Organisatie (HBO) heeft als doel dat je jouw mening kunt geven over zaken die ‎álle bewoners aangaan. De HBO overlegt 4 keer per jaar met het HBO-Platform. In dit Platform ‎zitten vertegenwoordigers van alle wijken met woningen van Tiwos. De HBO en het Platform ‎bespreken ontwikkelingen rondom huren en wonen in het algemeen, maar ook wat ‘leeft’ in de ‎wijken. Deze onderwerpen bespreekt de HBO dan weer met de directie van Tiwos. Zo zijn ‎bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en veiligheid onderwerp ‎van gesprek. Op deze manier vormt de HBO de schakel tussen de huurders en de directie van ‎Tiwos.‎

Het bestuur van de HBO wordt gekozen door de leden van het HBO-Platform. De HBO nodigt ‎huurders één keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering. Je kunt contact opnemen ‎met de HBO door een briefje te sturen naar: Tiwos Huurders Belangen Organisatie, Stationsstraat 24, 5038 ED Tilburg. Je kunt ook een e-mail sturen naar: HBO@tiwos.nl

De huurders belangen organisatie Tiwos houdt je op de hoogte van haar werkzaamheden op ‎Facebook. Je vindt de pagina hier:‎
https://www.facebook.com/HuurdersBelangenOrganisatieTiwos.